Socialforsorg

Løkken-Vrå misforstod nye regler

Reglerne for frit valg på hjemmehjælpsområdet fejlfortolket

LØKKEN-VRÅ:Person- og kulturforvaltningen har opdaget, at reglerne for frit valg-ordningen formentlig tolkes forkert i Løkken-Vrå Kommune. - Plejehjemmene er friholdt fra ordningen, og vi har nok tolket det sådan, at de beskyttede boliger var en del af plejehjemmene. Men det ser umiddelbart ud til, at vores fortolkning ikke har været rigtig, fortæller Henning Jensen (S), formand for socialudvalget. - Det er formentlig sådan, at de boliger, hvor der er døgndækning fra personalet på plejehjemmet ved siden af, ikke er med i frit valg-ordningen, mens alle andre er, siger Henning Jensen uddybende. De ældre i Danmark fik 1. januar 2003 frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp. I Løkken-Vrå har beboerne i Skovhusene i Løkken og i ældreboligerne på Valmuevej samt ved De Gamles Hjem i Vrå ikke været omfattet af frit valg-ordningen. I de to førstnævnte tilfælde, har det formentlig været en fejl, mens undtagelsen af ældreboligerne ved De Gamles Hjem har været korrekt, fordi der her er en fast plejestab med døgnvagt. Skovhusene og ældreboligerne på Valmuevej skal derimod have mulighed for at vælge mellem privat og kommunal hjemmehjælp. - Men vi har fundet ud af at de kommuner, vi skal sammenlægges med, har en helt anden opfattelse af reglerne, og det nytter ikke noget at vi nu sidder og laver fire forskellige regelsæt, påpeger Henning Jensen. Sagen er derfor udsat indtil videre, og beboerne i de to hold ældreboliger må vente lidt endnu på det frie valg.