Lokalpolitik

Løkken-Vrå var altså godt med

HJØRRING:En udtalelse om de gamle kommuners investeringer i spildevandsanlæg i onsdagsavisen, fik Kim Bach (UP) op af stolen. - De fire gamle kommuner har ikke været lige flinke til at forny ledningsnet m.v. Hjørring og til dels Hirtshals har haft en særdeles god opdateringsgrad, sagde plan- og miljøudvalgets formand, Per Harfeld (V) i onsdagsavisen. Kim Bach er medlem af Hjørring Byråd og formand for Hjørring Vandselskab, men det er i sin egenskab af formand for teknisk udvalg i den gamle Løkken-Vrå Kommune, at han bliver vred over den underforståede kritik af Løkken-Vrå og Sindal. - Når man vil fremhæve nogen på bekostning af andre, bør man holde sig til fakta. I Løkken-Vrå har vi været meget, meget omhyggelige med at udarbejde fremadrettede kloakplaner og forsøgt at føre planerne ud i livet, siger Kim Bach. Dette afspejler sig også i de gamle kommuners vandafledningsafgifter. Investeringer i spildevandsanlæg finansieres udelukkende via disse takster, som følgelig er høje i kommuner, hvor der bruges mange penge på investeringer. - Da de fire kommuner blev lagt sammen og taksterne harmoniseret, blev Løkken-Vrås vandafledningsafgift sænket fra 20,50 kr. til 17,20 kr., oplyser Kim Bach. - Det synes jeg, jeg har en forpligtelse til at gøre opmærksom på, også overfor borgerne i gammel Løkken-Vrå Kommune til. Ellers kan de jo ikke forstå hvorfor de har betalt mere, fastslår Kim Bach. Ifølge Per Harfeld beror det hele på en misforståelse. Dér hvor Hjørring og Hirtshals adskiller sig fra Løkken-Vrå og Sindal er udelukkende, at man kender standarden på spildevandsanlæggene - ikke at standarden er bedre end i Løkken-Vrå og Sindal.