Løkken

Løkkenbo får ikke dispensation

Plan og Miljjøudvalget siger nej til dispensation til husejer.

Ejeren af Pilevej 3 i Løkken ønsker at bygge et 375 kvadratmeter stort parcelhus på grunden, der i 2006 blev udstykket fra en eksisterende bolig. Desuden ønsker ejeren at bygge huset med Mansardtag, hvilket gælder som en ekstra etage. Men plan- og miljøudvalget vil ikke give dispensation, hverken til en overskridelse af bebyggelsesprocenten med 2,5 procent eller til at bygge i to etager. Grunden ligger i et stort set fuldt udbygget parcelhuskvarter i den østlige del af Løkken. Bebyggelsen er overvejende opført i 1960’erne og 1970’erne, mestendels i en etage - dvs. et typisk dansk parcelhuskvarter. Kommunen vurderer, at et stor moderne villa i to etager med et mansardtag vil adskille sig markant fra den øvrige bebyggelse. Desuden vil et hus i to etager skabe indbliks-gener for de omkringboende, og en dispensation vil kunne skabe præcedens og dermed over tid ændre områdets karakter fuldstændig.