Lokalpolitik

Løkkenfolk bekymret for Vrå

10 løkkenboer vendte og drejede kommunalreformen

LØKKEN:Der var mindst ligeså stor bekymring for Vrå som for Løkken, da Fælleslisten Løkken holdt studiekreds om kommunalreformen tre aftener på Løkken Bibliotek. - I en kommunesammenlægning mod nord bliver Hjørring og Hirtshals de økonomisk stærke, og mod syd bliver det Brønderslev og Pandrup, så det er svært at koble Vrå på. Den almindelige opfattelse var, at Vrå vil have størst fordel af at komme til Brønderslev, fortæller Peter Ussing Olsen, der stod for studiekredsen. For Løkkens vedkommende bliver byen en del af et stort, sammenhængende turistområde hvad enten Løkken-Vrå går mod syd eller mod nord. - Det hævdes, at nord er mindre instillet på at støtte turismen, mens Pandrup HAR støttet turismen, siger Peter Ussing Olsen. Studiekredsen var ganske vist arrangeret af Fælleslisten Løkken, men den var åben for alle interesserede, og det endte med at de konservative var bedst repræsenteret. Ialt deltog en halv snes løkkenboer i studiekredsen og drøftede en lang række aspekter af en kommunalreform. Opinionsundersøgelse På første møde lavede deltagerne deres egen lille opinionsundersøgelse, der viste, at løkkenboerne ikke er så enige, som folk andre steder måske går og tror. To ønsker at Løkken-Vrå skal bevares som den er, hvilket de otte andre sagde nej til. Tre sagde ja og seks nej til en sammenlægning med Hjørring, Sindal og Hirtshals. Syv sagde ja og to nej til en sammenlægning med Brønderslev og Pandrup. Tre foreslog en storkommune med alle ovennævnte syv kommuner, hvilket fire gik i mod. Spørgsmålet om at dele Løkken-Vrå Kommune delte deltagerne i to nøjagtig lige store grupper. Det var tanken at foretage en ny opinionsundersøgelse på det sidste møde, men det blev droppet, da studiekredsen ikke var fuldtallig pga. vinterferie, forklarer Peter Ussing Olsen. - Men der var vist en stigende interesse for at overveje den store kommunedannelse med syv kommuner.