Løkkens skanse er faldet

Naturklagenævnet mener genskabelse af skanse i Løkken medfører for stort indgreb i de fredede klitter.

Løkkens skanse bliver alligevel ikke opført her i klitterne for enden af Romedahlsvej. En informationstavle må kunne gøre det, mener naturklagenævnet. Arkivfoto

Løkkens skanse bliver alligevel ikke opført her i klitterne for enden af Romedahlsvej. En informationstavle må kunne gøre det, mener naturklagenævnet. Arkivfoto

En gruppe borgere har i flere år arbejdet på at genskabe "Redouten", Løkkens gamle skanse fra Englandskrigen. Men projektet bliver ikke til virkelighed. Naturklagenævnet har netop stadfæstet Miljøcenter Aalborgs afslag på at give dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Projektet gik ud på at anlægge en skanse efter gamle skrifter og historiske kort over det oprindelige anlæg i klitterne ved sømærket. Klitterne er fredet, og det er derfor en dispensation fra naturbeskyttelsesloven er nødvendig. Eventuelle rester af den oprindelige skanse ligger begravet under adskillige meter fygesand, så det er ikke muligt at genskabe anlægget helt historisk korrekt. Det ville heller ikke kunne komme til at se ud som det oprindelige anlæg, fordi stranden er blevet bredere og klitterne højere. Men initiativtagerne mener alligevel at en genskabelse af Redouten både vil være med til at levendegøre historiefortællingen om Løkken og at den vil have en identitetsskabende kulturværdi for hele Hjørring Kommune. Kommunen har bakket op om projektet, men såvel miljøcentret som naturklagenævnet vender altså tommelen nedad. - Naturklagenævnet finder, at etablering af anlægget vil medføre et meget stort indgreb i klitlandskabet og det vil, på grund af sin størrelse og udformning, komme til at fremstå meget markant i forhold til omgivelserne, skriver naturklagenævnet i sin afgørelse. - Nævnet finder endvidere, at skansens kulturhistoriske og formidlingsmæssige værdi vil være svækket af, at klitlandskabet og kysten har ændret sig væsentligt siden 1807, således at placeringen ikke vil være autentisk i forhold til dagældende forhold. Naturklagenævnet anfører desuden i sin afgørelse, at man har fået henvendelser fra beboere i området, hvor Redouten ønskes genskabt. De støtter ikke projektet.

Forsiden