Skattepolitik

Løn efter antal kirkegængere?

Hvem skal betale socialdemokraternes gavebod? Det vil Samuel Færgemand naturligvis gerne vide

(21.8). Venstrepræsten mener tillige, at dagplejemødrene skal have halv løn, når de kun skal passe det halve antal børn. Det første er let nok at svare på. For det skal vi alle sammen i kraft af de skatteindtægter, der også sætter rekord under Færgemands partifælle, skatteminister Kristian Jensen. Senest fandt ministeren i december 12 ekstra milliarder, han ikke havde regnet med før. I takt med flere i arbejde kommer indtægterne fra skatten til at stige. I takt med, at vi køber flere biler, fladskærme, udestuer og andre nyttige produkter stiger indtægterne fra diverse punktafgifter. Så midlerne er til stede. Desuden er Socialdemokraternes velfærdsudspil flerårigt, så der ikke fra dag 1 skal findes ny milliardbeløb. Hvad angår den halve løn for det halve antal børn, er det jo meningen, at kvaliteten af dagtilbuddet skal op, således at vi kan lægge fundamentet for velfungerende, socialt indstillede børn, hvis dagpleje bliver en god oplevelse. Jeg begriber ikke helt Færgemands løntanker. Nu er det jo ikke sådan, at fx vore sognepræster får afregning efter, hvor mange sognebørn der indfinder sig til højmessen. Vore politibetjente får heller ikke løn efter, hvor mange de følger til arresten. Og så fremdeles. Endelig undrer Færgemand sig ganske ukristeligt over, hvor de mange ny ansatte skal komme fra. Se, hvis man i 50¿erne havde bekymret sig over, hvor arbejdskraften skulle komme fra, havde vi næppe fået 60¿ernes enestående velfærdsforbedringer med fuld beskæftigelse. Hver dag kommer der mennesker ud på arbejdsmarkedet. Aldrig har vi haft flere job og folk til at passe dem. Vi har fortsat mennesker i aktivering, der er lige ved at kunne komme i arbejde. Vi har mange kontanthjælpsmodtagere, der forholdsvis let vil kunne finde et job nu. Desuden er der mindst 97.000 ledige endnu. Samtidig er der en arbejdskraftreserve i de indvandrergrupper, der lige nu har en lavere beskæftigelsesgrad end de indfødte danskeres. Og endelig burde Færgemand da spørge den statsminister, han holder så meget af: Hvem skal betale for VK-regeringens gavebod i form af ti milliarder kroner i lavere skatter? Svaret er i hvert fald ikke, at de skal hentes hjem på lavere løn og pension til præster, provster og biskopper.