Overenskomster

Løn hævet for nattevagt

Løntab til personale indenfor ældreområdet er genoprettet

LØKKEN-VRÅ:Der er nu indgået en løngenopretningsaftale mellem Løkken-Vrå Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte. Aftalen kommer de aften- og nattevagter til gode, der oplevede løn- og pensionsnedgang i forbindelse med indførelsen af de nye arbejdstidsregler inden for ældreområdet tilbage til 1. april 2003. For godt 15 måneder siden brød forhandlingerne om en løngenopretningsaftale mellem Løkken-Vrå Kommune og FOA, Hjørring sammen. Aftalen skulle dengang have sikret de af FOAs medlemmer, der arbejdede inden for ældreområdet i Løkken-Vrå Kommune en kompensation for løn- og pensionstab i forbindelse med de nye arbejdstidsaftaler. En arbejdstidsaftale som FOA centralt vel at mærke havde forhandlet og skrevet under på. De nye arbejdstidsregler skabte vrede og usikkerhed blandt mange af FOAs medlemmer, fordi en stor del af FOAs medlemmer, der arbejder i aften- eller nattevagt har været ude for både løn- og pensionsnedgang siden april 2003. - Der er nu indgået en aftale om at rette op på de lønmæssige konsekvenser, men det ikke er lykkedes at finde en løsning på pensionsnedgangene, oplyser Jesper Sønderkjøge, afdelingsnæstformand i FOA. Han hæfter sig dog ved, at Løkken-Vrå Kommune har indvilget i at forhandle om pensionsnedgangen, såfremt der ikke findes permanente løsninger på hele løn- og pensionsproblematikken omkring arbejdstidsaftalerne ved de igangværende overenskomstforhandlinger frem mod den 1. april 2005. FOA Hjørring har helt tilbage til efteråret 2003 forhandlet aftaler hjem på såvel løn som pensionstabene med kommunerne i Hjørring, Sindal og Hirtshals samt Nordjyllands amt. Men forhandlingerne gik i hårknude i Løkken-Vrå Kommune. - Selv om det kun lykkedes at blive enige om at rette op på lønnen, skal FOA udtrykke tilfredshed med, at de medarbejdere, der oplevede en speciel stor lønnedgang nu kan se frem til at få dækket den del af tabet ind. Men der er stadig utilfredshed blandt FOAs medlemmer med, at pensionsdelen ikke blev løst, oplyser næstformanden. Kommunens forvaltningschef Bodil Bach fralægger sig ethvert ansvar for, at forhandlingerne mellem FOA og Løkken-Vrå Kommune gik i koks. Og hun minder samtidig om, at pensionsdelen kan genoprettes i forbindelse med lønforhandlingerne til foråret. - Der har vi forpligtigere os til at tage det op igen. At forhandlingerne er trukket ud, har FOA ifølge Bodil Bach stor del af ansvar for. - I september ringede jeg til FOA for at få en aftale på plads - vi fik en aftale på mit initiativ. Og vi rykkede, og rykkede for at få en underskrift fra FOA.