Løn som forskyldt

TORTUR:For et par uger siden forlød det, at en iransk ayatollah havde nægtet at tilbagekalde en fatwa, som gik ud på at Jyllands-Postens Muhammed-tegnere var hjemfaldne til dødsstraf. Denne gentleman understregede ved samme lejlighed at præmien for at dræbe en tegner fortsat ligger til udbetaling. 28.12. får vi så at vide, at Danmark har protesteret kraftigt overfor Yemen, fordi en dansker er blevet udsat for tortur i Yemen. Han er konverteret til islam og har fået lov at erfare, hvad menneskerettigheder betyder i et muslimsk land. Protesten er i og for sig ok, selv om en og anden vel nok i sit stille sind tænker, at fjolset blot har fået løn som forskyldt. Men Danmark burde protestere mindst lige så kraftigt over for Iran, når en iransk borger opfordrer til mord i Danmark. Der bør rejses tiltale i Danmark mod denne tåbelige ayatollah. Og når han som forventeligt ikke møder frem i retten bør han dømmes in absentia. Det ville være et passende og værdigt svar og løn som forskyldt. Men det er nok desværre for meget at forvente.