Overenskomster

Løn som fortjent

BUPL vil arbejde for, at pædagogerne ved OK 2008 får en løn, der afspejler uddannelseslængde, og det store ansvar vi har i hverdagen.

PÆDAGOGER:BUPL vil arbejde for, at pædagogerne ved OK 2008 får en løn, der afspejler uddannelseslængde, og det store ansvar vi har i hverdagen. Pædagogerne er nu i konflikt fordi vi skal tilbydes, en løn der svarer til, at vi har gennemført en pædagogisk uddannelse på tre et halvt års varighed. Det aftalte lønforløb for basisgrupperne af pædagoger peger i den rigtige retning og skal fastholdes. Men pædagogerne vil ikke selv betale for denne lønforbedring gennem ændrede vilkår for aftenarbejde. Og så skal souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere have samme grundlønsforbedringer som basisgrupperne af pædagoger er blevet tilbudt, 3 løntrin med fuld gennemslag. Pædagogerne opnår via deres uddannelse nogle særlige kvalifikationer og kompetencer. Det store spørgsmål er: Hvad vil man betale for det arbejde, vi som pædagoger udfører? Kernen i arbejdet med børn og unge er at skabe rammer for udvikling af selvværd, selvtillid og selvstændighed. De skal opleve omsorg, og være i et miljø hvor forældrene trygt kan stole på at deres børn og unge trives. Vi ved hvor stor betydning vi pædagoger har som rollemodeller i hverdagen. I den danske tradition har pædagogikken altid rettet sig mod et dannelsesideal, hvor målet er, at børn og unge skal blive gode til at samarbejde; evne at tage et ansvar, få opbygget selvværd, blive gode til at handle selvstændigt, forholde sig kritisk og være i stand til at træffe valg. Omsat i praksis betyder det i dagligdagen, at der hele tiden udvikles nye pædagogiske tiltag og gennemføres projekter. Pædagogernes arbejde har stor betydning for sammenhængskraften i vores samfund. Samfundsudviklingen har bevirket, at børn og unge tilbringer en stor del af deres liv i institutioner. Noget af det helt særlige er, at næsten alle familier bruger institutionerne. Dermed bliver pædagogerne centralt placeret i det forebyggende arbejde. I kraft af uddannelsen har pædagogerne øje for det enkelte barn, og de kan iagttage og vurdere om børn og unge trives og udvikler sig eller om der er problemer, der kan pege i retning af, at der skal igangsættes foranstaltninger, der kan forebygge og mindske risikoen for social udsathed og problemer senere i livet. Det pædagoger ved noget om, er at gribe ind, før det er for sent. At være pædagog er en profession, der ved noget om børn og unges udvikling, dannelse, socialisering. Med det meget markante nej til mæglingsforslaget har pædagogerne helt tydeligt sagt, at der skal penge på bordet, som matcher det store ansvar pædagogerne har. Det, som pædagoger mangler, er anerkendelse på lønsedlen.