Lønaftale på plads med syge- plejerskerne

NORDJYLLAND:I kølvandet på den to måneder lange konflikt har Region Nordjylland og Dansk Sygeplejeråd nærmest i fred og fordragelighed indgået en lønaftale om sygeplejerskernes frivillige ekstraarbejde. Mens de nordjyske speciallæger netop har sikret sig en timeløn på 1422 kroner for frivilligt ekstraarbejde, må sygeplejerskerne "nøjes" med en timeløn på 320-520 kroner afhængig af opgaven. De to parter er blevet enige om at videreføre den aftale, som sygeplejerskerne hidtil har haft om frivilligt merarbejde. Aftalen indebærer, at lønnen er pristalsreguleret. - Jeg synes, det tjener sygeplejerskerne til ære, at de indgår denne aftale og dermed viser deres velvilje, siger regionsformand Ulla Astman (S). Forude venter med garanti en hel del frivilligt ekstraarbejde, idet der alene i Nordjylland har ophobet sig 35.000 behandlinger og operationer i løbet af konflikten. Dem vil regionen gerne have afviklet. Tidligere er der indgået aftaler med de yngre læger og lægesekretærerne. Og nu mangler blot en aftale med portører og sosu-assistenternes fagforening FOA, før hele holdet til det frivillige ekstraarbejde på de nordjyske sygehuse er klar. Forhandlingerne med FOA foregår umiddelbart efter sommerferien, og regionens personaledirektør Lars Mathiesen tror på, at det forholdsvis hurtigt falder i hak.