Aalborg

Lønkontorer lægges sammen

{ AALBORG: Byrådet har besluttet, at der fra 1. marts etableres et fælles lønkontor under borgmesterens forvaltning, så lønadministrationen ikke som hidtil er spredt ud på de forskellige forvaltninger. Forsyningsvirksomhederne skal dog ikke være med. Fordelene ved at lægge lønkontorerne sammen er blandt andet, at arbejdet kan tilrettelægges mere fleksibelt, og at medarbejderne kan opnå større faglighed ved at specialisere sig. Det nye lønkontor får 50,28 medarbejdere omregnet i fuldtidsstillinger. Og de skal altså blandt andet sørge for, at medarbejderne i fem forvaltninger får deres løn til tiden. Derimod fortsætter Forsyningsvirksomhederne med sit eget lønkontor.