Socialforsorg

Lønkroner skal gå til de ældre

læserbrev

KONFLIKT:I Mariagerfjord kommune er der fire lokalafdelinger af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen. Vi arbejder for, at alle voksne skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. På landsplan har vi 521.000 medlemmer og omkring 10.500 frivillige. Her i Mariagerfjord Kommune er vi ca. 4.100 medlemmer og mere end 100 frivillige. Vi tilbyder hjælp, støtte, omsorg og nærvær til mennesker, som har behov for det. Vi organiserer besøgsvenner, aflastning for familier, der er ramt af demens. Der bliver ringet til ældre hver morgen, hvis de ønsker et opkald for at kontrollere, at de er vel opstået. Året rundt har vi mange forskellige arrangementer. Det kan være søndagscafeer, motion seniorvejledning, bridge, sms-kurser og meget andet. Arrangementer bliver annonceret i vore lokale blade, i lokalaviserne og på Ældre Sagens hjemmeside. Vi arbejder i dialog med kommunen for at skabe gode vilkår og sundhedsfremme for ældrebefolkningen. Vigtige emner for os er bl.a. hjemmehjælp, genoptræning og gode og sunde madordninger. Under den nu overståede konflikt blandt hjemmeplejens personale, har det selvfølgelig været bekymrende, at mange svage gamle har fået en dårligere pleje, end de er visiterede til. Det er glædeligt, at det nu er overstået og at der er blevet lidt flere lønkroner til den enkelte. Kommunen har i konfliktperioden sparet lønkroner og det er Ældre Sagens ønske at disse penge kommer de gamle til gode i form at ekstra rengøring og en større omsorg. Desværre frygter vi, at disse penge bare forsvinder ned i den slunkne kommunekasse. Har du lyst til at gøre en frivillige indsats er du meget velkommen til at kontakte en af de fire lokalkomiteer.