Lønmodtagere hægtes af globaliseringen

Danskerne overraskende positivt indstillet overfor den ny økonomiske verdensorden

Arbejdspladser 1. februar 2005 05:00

KØBENHAVN: Hver fjerde danske lønmodtager siger, at de kender nogen, der har mistet jobbet på grund af udflytning. Især ufaglærte arbejdere kan mærke globaliseringen puste dem i nakken. Hver tredje faglærte lønmodtager kender nogen, der har mistet deres job i den globale konkurrence. Det viser en undersøgelse af danskernes syn på globaliseringen og udflytningen af job, som Epinion har foretaget for Ugebrevet A4. Undersøgelsen, der er gennemført i perioden 17.-19. januar, er baseret på interview med 902 personer. Formanden for 140.000 danske metalarbejdere, Thorkild E. Jensen, betegner det som overraskende mange, som er berørt af jobudflytning. - Vi ved, at det reelt er et meget beskedent antal job, der forsvinder på grund af udflytning. Eksempelvis er de tabte arbejdspladser i Hjørring ikke røget til udlandet, men til andre steder i Danmark. Men tallene afspejler en stigende bekymring over de store ændringer, der finder sted på det danske arbejdsmarked. - For mange giver det ikke mening at skelne mellem udflytning og ny teknologi, siger han til A4. At spørgsmålet om globalisering er på vej op på listen over, hvad man diskuterer på de danske arbejdspladser, fremgår tydeligt af undersøgelsen. 44 procent siger, at emnet debatteres. Der er dog en interessant forskel på, om man er ufaglært eller højere funktionær. Sidstnævnte gruppe er mest optaget af globaliseringen. En forklaring kan være, at mens hver femte ufaglærte i den private sektor mener, at de bliver udfordret af globaliseringen, gælder det for 56 procent af de højere funktionærer. Undersøgelsen viser, at danskerne mener, at både Danmark og de selv hver især umiddelbart er godt rustet til at møde globaliseringens udfordringer. Selv blandt de ufaglærte, der typisk sidder på de yderste job, når arbejdspladser flyttes, mener 67 procent, at de er godt rustet til at møde globaliseringen. Blandt de faglærte er skepsisen større. Her taler man om "omstrukturering", "kamp for at opretholde virksomheden på grund af konkurrence på løn" og "følelse af udfordring". Hver fjerde medarbejder i den private sektor mener ikke, at virksomhederne gør nok for at beskytte arbejdspladserne mod udflytning til lavtlønslande. Og 50 procent af lønmodtagerne - langt over en million - mener ikke, at virksomhederne gør nok for at ruste medarbejderne til globaliseringen. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...