Lønsomheden skal i vejret

GN Store Nord har været inde i en kedelig udvikling

KØBENHAVN:Højt at flyve og dybt at falde. I løbet af de sidste to år er GN Store Nord-aktien faldet fra 179 kroner helt ned til 16,80 kroner for en aktie med pålydende 4 kroner. Lige nu handles den tidligere så attraktive aktie, der er optaget i KFX-indekset, til omkring 22 kroner på grund af de positive vibrationer oven på NetTest-salget. - Salget af NetTest giver hele GN Store Nord-koncernen en mere fokuseret struktur i og med at man splitter de resterende aktiviteter op på fire ben. Den aktuelle dagsorden for GN bliver at forbedre lønsomheden via de gennemførte restruktureringer samt synergigevinster, siger aktieanalytiker Holger Smitt, Sydbank. - De første tiltag bør også være mulige, da man kommer fra et meget lavt niveau hvad angår lønsomheden. Således er der målt på lønsomheden fortsat lang vej op til eksempelvis William Demant. Markedet for høreapparater er ganske vist ikke opmuntrende, da salget på de fleste lande generelt er faldende. Omvendt er det vor vurdering, at GN Netcom har udsigt til et indtjeningsløft fra salg af mobile hovedsæt på grund af Plantronics teknologiske position, siger Holger Smitt. - Sydbank fastholder derfor Købsanbefalingen med en kurstarget i intervallet 25 til 27 kroner. Aktien handles fortsat med en vis konglomerat-rabat, men den vil sandsynligvis forsvinde, når holding-omkostningerne nedbringes. Kursintervallet tager ikke højde for et muligt bud på hele GN Store Nord-koncernen, siger aktieanalytikeren. Spørgsmålstegn Aktieanalytiker Per Hansen, Jyske Bank, har følgende kommentar: - GN Store Nord har gennem en længere periode været inde i en kedelig udvikling uden, at der har været udsigt til, at man fik situationen under kontrol. Og man kan stille spørgsmålstegn ved, om selskabet overhovedet har fået noget under kontrol, når frasalget af NetTest sker på denne måde. Ud fra det officielle redegørelse har frasalget til Axcel kostet GN Store Nord 300 millioner kroner, men efterfølgende har det vist sigt, at det rent faktisk koster GN Store Nord 500 millioner kroner for at komme af med NetTest, fordi koncern-intern gæld mellem GN Store Nord og NetTest skal slettes. - Det er derfor en ualmindelig høj pris, man betaler for at komme af med NetTest, men man kunne have frygtet det var endnu værre. Derfor mener vi alt i alt, at frasalget vil være positivt for aktionærerne, siger han. Jyske Bank har derfor opjusteret sin anbefaling på GN Store Nord til Køb fra Neutral med et kursmål på 27 kroner mod tidligere 20. Opjusteringen er i tråd med bankens holdning om, at GN med NettTest ville have en værdi på 20 kroner pr. aktie og uden NetTest ville værdien kunne være op til 30 kroner pr. aktie. Hos Deutsche Bank har analytikerne også hævet anbefalingen af aktierne i GN til Køb fra Hold og samtidig sat kursmålet op fra 23 til 26 kroner.