Lønstrid kastet videre i voldgift

Sagen om Aalborg DH's stop af løn til håndboldspilleren Rikke Nielsen er gået i hårdknude

Rikke Nielsen glæder sig over, at sagen mod Aalborg DH nu er afsluttet. Foto: Michael Koch

Rikke Nielsen glæder sig over, at sagen mod Aalborg DH nu er afsluttet. Foto: Michael Koch

Af Jens Hukiær jens.hukiaer@nordjyske.dk AALBORG: Striden om håndboldklubben Aalborg DHs stop af lønudbetaling til den langtidsskadede Rikke Nielsen er nu endt i så hård en knude, at en voldgift skal afgøre tvisten mellem hende og håndboldklubben. Striden står angiveligt om et beløb på en årsløn i størrelsesorden 600-700.000 kroner. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger blev der allerede i anden halvdel af november sidste indgivet et klageskrift fra Rikke Nielsen, der har gjort brug af assistance af Håndbold Spiller Foreningen. Her ønsker direktør Annelise Vidø dog ikke på nuværende tidspunkt at kommentere sagen. Men ifølge Dansk Håndbold Forbunds loves paragraf 29, så er der sat klare frister for, hvornår en voldgiftssag skal være afgjort, når først der er indgivet et klageskrift. DHF-frister overskrides Ifølge lovteksten skal både den klagende - altså Rikke Nielsen - DHF og den anklagede - altså Aalborg DH - udpege hver sin dommer til voldgiften. Det skal ske så hurtigt, at der i løbet af 14 dage er en nedsat en voldgiftsret. Siden er der faste frister på, hvor hurtigt diverse skrifter skal udveksles parterne imellem, men alt i alt må der ifølge DHFs love maksimalt gå otte uger fra indgivelsen af et klageskrift, til sagen er afgjort af voldgiften. Og de otte uger udløber i løbet af meget kort tid. Hos Dansk Håndbold Forbund vil forbundets jurist Martin Lind dog ikke udtale sig om sagen. Han vil ikke engang bekræfte, at der overhovedet er en sag. Det vil formanden for Aalborg DH, advokat Henrik Skaarup, dog godt. Men han har samtidig en forklaring på, at sagen formentlig trækker en hel del ud over de otte uger fastsat i DHFs love. - I vor kontrakt med Rikke Nielsen er der et afsnit, der fastslår, at tvister skal afgøres af en almindelig voldgift og ikke en voldgift i DHF-regi. Og er der noget jeg som advokat vil have, så er det, at reglerne skal overholdes. Det er vores kontrakt med Rikke, der regulerer vores forhold, og den går forud for et sportsforbunds interne regler, siger Henrik Skaarup med eftertryk. I reglerne for almindelige voldgifter er der ikke så kontante tidsfrister, og ifølge ADH-formanden har Dansk Håndbold Forbund erkendt, at kontrakten med Rikke Nielsen indeholder en passus om almindelig voldgift. Derfor har de givet ADH ekstra frist til dels at udpege en dommer, dels at fremføre klubbens synspunkter i sagen, og derfor vil de otte ugers frist i DHFs love blive overskredet. - Man kan kalde det en teknikalitet - en strid om kejserens skæg, men der er ingen skjulte dagsordner. Og jeg vil gerne understrege, at vi da også er interesseret i at få den sag afgjort, siger Henrik Skaarup. Et par måneder til afgørelse Uanset teknikaliteterne forventer Aalborg DH-formanden, at lønstriden med Rikke Nielsen vil være afgjort i løbet af et par måneder. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra stridens hovedperson Rikke Nielsen.