EMNER

Lønstrup-borgere på dupperne i debat-fase

LØNSTRUP:Hjørring Kommunes tekniske forvaltning havde i går eftermiddag, da det var slut på debatfasen forud for en revision af lokalplanen for Lønstrup, modtaget tæt på 30 tilbagemeldinger fra interesserede borgere i den populære vesterhavsby. Og det tilmed meget gennemarbejdede forslag. - Det er er givet, at vi kan hente megen inspiration i borgernes forslag, når vi skal til at udarbejde lokalplanforslaget, siger landskabsarkitekt i Hjørring Kommune, Esther Mortensen. Vi er meget glade for, at især mange privatpersoner har givet deres mening til kende. Det har vi ikke oplevet andre steder, hvor vi har lavet en debatfase forud for et lokalplanforslag. - Lønstrup Borgerforening har påtaget sig at høre medlemmerne om deres mening og videresende de indkomne forslag. Og vi har også fået henvendelser fra erhvervslivet og fra feriekolonien Rødovrehus. - Vi har virkelig fået mange ord og forslag med på vejen, inden vi skal i gang med at udarbejde lokalplanforslaget. Via tilbagemeldingerne har vi også modtaget en del historiske oplysninger om byen. Det er et godt kildemateriale, vi har i hænderne, det kan give stor inspiration. 4. juli udsendte forvaltningen en pjece, der tog en række emner op, som man gerne ville høre borgernes mening om. Og der har været respons på alle punkter. Mange forslag går på, at bygningsbestemmelserne bliver strammet op. Flere ønsker, at de gamle huse skal bevare skorstenene. Det var blandt andet også noget af det, journalisten Peter Olesen pegede på, da han besøgte Lønstrup og gav sit besyv med om byen. Men der er også tilbagemeldinger på emnerne om bymidten, byens grønne områder, kulturmiljøer, byens inventar, pladser og gader, tæt-lavt boligbyggeri og erhvervsområdet ved Tannisbugtvej. Esther Mortensen gør opmærksom på, at tilbagemeldinger, forvaltningen modtager med posten i dag, også vil blive behandlet. Foruden muligheden for at komme til orde i debatfasen får borgerne igen mulighed for at blive hørt, når et egenligt lokalplanforslag ligger klart.