Lokalpolitik

Lønstrup turistbureau i modvind

Efter skarp debat stemte et byrådsflertal dog for renovering af Lønstrup Turistbureau

HJØRRING:En renovering af Lønstrup Turistbureau mødte modstand i byrådet onsdag aften Et stort mindretal på syv stemte mod at renovere Strandvejen 90, hvor Turistbureauet bor, for en halv million kroner. Vedtaget blev renoveringen dog, men modstanden var i både Venstre og Socialdemokratiet. Både den ophedede debat om Hjørring Turistforening og kamelslugningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 blev givet som begrundelse for at stemme nej til den flertalsindstilling, der lå fra økonomiudvalget. Lønstrup Turistforening lejer sig som tidligere omtalt i NORDJYSKE ind i den kommunalt ejede Strandvejen 90. Foreningen ønsker bygningen renoveret i forbindelse med sammenbygning med naboejendommen, som turistforeningen har købt. Foreningen har dog ikke råd til også at købe Strandvejen 90. Foreningen har derfor bedt kommunen renovere kommunens ejendom, så det nye turistkontor samlet fremstår i nyrenoveret stand. Lønstrup Turistforening kommer til at betale for renoveringen gennem en huslejestigning. Byrådsflertallet bestemte, at man skal tage pengene fra kommunekassen og det fik flere modstandere på banen. - Jeg er ikke i tvivl om behovet, men vi har lige været gennem tunge besparelser, da vi vedtog budget 2005. Derfor er det meget problematisk, at vi nu bevilliger en halv million fra kassen, sagde Else Købstrup (V). Hun mener, at Lønstrup Turistforening burde være kommet med sit ønske før budgetforhandlingerne, så Strandvejen 90 kunne indgå i den politiske prioritering. - Vi har netop sparet 787.000 kroner på turistarbejdet i Hjørring og Lønstrup har ikke været interesseret i et samarbejde. Skal vi så som byråd belønne dem på denne måde, spurgte Else Købstrup. Jens Broen (K) mindede om, at renoveringen ikke er et tilskud. - Vi får investeringen forrentet og bedre end i banken. Jeg er ked af at tage penge op af kassen, men det er der ikke noget at gøre ved, sagde Jens Broen. Helmuth Zickert (S) stemte i mod. Han fandt fremgangsmåden betænkelig. - Hvis bare man kommer for sent med sit projekt (efter budgetforhandlingerne), så bliver det gennemført. Renoveringen burde i stedet have været på anlægsplanen i budget 2005, sagde Helmuth Zickert. SFs Jørn E. Christiansen gjorde opmærksom på, at Hjørring Kommunes formue forøges ved renoveringen. I mod stemte Socialdemokraterne Hanne Jensen, Helmuth Zickert og Pernille Buhelt, samt Venstrefolkene Else Købstrup, Jens Vestergård, Ole Bach og Svenning Christensen.