Lønstrupfiskere får foretræde for MF’ere

EMNER 20. marts 2007 05:00

LØNSTRUP: Når Folketingets Trafikudvalg i morgen kommer til Lønstrup, skal de ikke kun høre om trykudligningsrør fra Skagen Innovations Center. De skal også have et møde med repræsentanter fra Lønstrup Fiskeriforening. Lønstrup-fiskerne er bekymrede for om folketingspolitikerne lader sig overbevise af Poul Jakobsen, Skagen Innovations Center, om at kystsikring med trykudligningsrør vil være en fornuftig løsning for Lønstrup. - Det er muligt man kan bruge metoden på andre strande, men personligt tror jeg overhovedet ikke på den, fastslår Svend Bjørnager, formand for Lønstrup Fiskeriforening. - Derfor har vi bedt om foretræde for Trafikudvalget, så de også får hørt vores mening om kystsikring. - For os er det ikke et spørgsmål om tro, for vi har en kystsikring, der fungerer. Ellers havde store dele af Lønstrup ligget ude i havstokken nu, mener Svend Bjørnager. Trafikudvalget besøger Lønstrup i forbindelse med 2. behandlingen af et forslag til en ny kystsikringslov. Den nye lov forkaster de gammelkendte kystsikringsmetoder til fordel for mere miljøvenlige metoder, såsom Poul Jakobsens trykudligningsrør. Desuden lægger loven udgifterne til kystsikring over på staten. Ved 1. behandlingen var der flertal for lovforslaget i Folketinget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...