Lønstrup

Lønstrups plan er nu på internettet

Referat af borgermøde parat

HJØRRING:Hvis man er interesseret i at se det nye lokalplanforslag for Lønstrup og læse referat fra borgermødet 10. februar, så kan man nu gøre det ved at klikke sig ind på kommunens hjemmeside www.hjoerringkom.dk. Man skal finde rubrikken Teknik og miljø på hjemmesidens forside og klikke på lokalplaner. Derefter på aktuelle lokalplaner og kommuneplantillæg nr. 430.7 Lønstrup. Her kan man læse teknisk forvaltnings referat af mødet (spørgsmål og bemærkninger), man kan læse de bemærkninger, som borgerne har sendt ind og man kan læse landinspektørens servitutoversigt samt finde klitfredningslinjens nøjagtige placering. Oversigten over borgernes bemærkninger vil blive opdateret løbende.