Børnepasning

Lønsum-systemet under lup

Udligning sker for daginstitutioner, skoler og SFO

HJØRRING:Der er balance mellem lønsum og normeringer, og generelt fungerer lønsumstyring på området for daginstitutioner, skoler og SFO efter hensigten. Det er konklusionen på en evaluering, der nu er foretaget, fire år efter begrebet lønsumstyring blev indført på børne- og undervisningsområdet. I 1999 blev lønsumstyring indført, og så sent som i marts 2002 nedlagde pædagoger og medhjælpere i Hjørring Kommune arbejdet, blandt andet på grund af lønsumstyringen. De mente, at den pose penge, som hver enkelt institution fik, ikke var fremskrevet i forhold til lønstigningerne. Hele formålet med den anderledes måde at styre lønnen på er i følge formanden for børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V), at den enkelte decentrale enhed - f.eks. en daginstitution - har frihed til selv at styre økonomien. - En institution kan flytte penge fra en konto til en anden. Fem procent kan flyttes fra løn til indkøb af materiel eller omvendt. Den frihed ligger der i lønsumstyringen, siger Else Købstrup. Ingen konsekvenser Hun tilføjer, at der på det seneste møde i børne- og undervisningsudvalget blev taget beslutning om, at der dog foretages mindre justeringer og udligninger af lønsummerne. Beslutningen indstilles til videre politisk behandling. - Lønsummerne er stort set, som de skal være de fleste steder, men der er nogle forskelle, og det vil blive udlignet, så der er samme udgangspunkt for alle. En del af kritikken har fra pædagogernes side været, at der ikke har været taget højde for medarbejdere med høj anciennitet. Det har der imidlertid vist sig være taget højde for, og MED-udvalget på børne- og kulturområdet har behandlet denne sag og står bag anbefalingerne af at foretage de nødvendige udligninger. Dermed har repræsentanter for medarbejderne også været med i arbejdet, siger Else Købstrup. Den forestående udligning får ingen konsekvenser for personalet på skoler, daginstitutioner og SFO. - Vi har ikke foretaget denne evaluering, fordi der har været uro på området. Det har hele tiden været besluttet, at vi skulle undersøge, om måden at decentralisere på har været en god idé. Det har kun tiden kunnet vise, siger Else Købstrup.