Børnepasning

Lønsummer

Der er i november-december 2002 gennemført en individuel møderunde med samtlige institutioner med lønsumstyring på børne- og undervisningsudvalgets område. Møderunden har bl.a. haft til formål at skabe overblik over det økonomiske råderum forud for de forestående decentrale lønforhandlinger. Møderunden viser i følge børne- og kulturforvaltningen, at der generelt er balance mellem lønsum og normering, og at der er det fornødne økonomiske råderum til at gennemføre lønforhandlingerne. Anciennitetsudvikling og personaleudskiftning har ved det fjerde år med lønsumstyring skabt et råderum, der gør det muligt én gang for alle at foretage en udligning af lønsummerne for sammenlignelige institutioner, uden det får personalemæssige konsekvenser. Med baggrund i den økonomiske gennemgang af lønsumniveauerne på daginstitutioner, skoler og SFO ses: - for daginstitutionerne et spænd i lønsummerne fra 244.474 kr. pr. stilling til 284.075 kr. pr. stilling - for skolerne et spænd fra 327.503 kr. pr. stilling til 333.654 kr. pr. stilling. - for SFO'erne et spænd fra 248.039 kr. pr. stilling til 298.697 kr. pr. stilling Med baggrund i opgørelsen er der nu beregnet en omfordeling, der sikrer en udligning af lønsumsniveauerne i sammenlignelige institutioner på området.