lørdag 04.12.

I DAG 13-15 V. Thorup Plantage, maskinhuset, Thorupstrandvej 186: Grønt og gløgg i skoven, tur med skovfoged og naturvejleder. Arr.: Thy Statsskovdistrikt og LokalBrugsen V. Thorup. 15 Han Herred Fritidscenter: Håndbold serie 2 damer, FIF-Blære Hornum. Arr. : FIF Håndbold. 19.15 Fjerritslev Kino: "Inkasso". I MORGEN 14 Aktivitets-Centret, Parkvænget 25, Fjerritslev. Adventssøndag med Dagny og Niels. Arr.: Centerrådet. 19.15 Fjerritslev Kino: "Inkasso" .