EMNER

Lørdagsdåb en forsigtig succes

I Aars pilles der ved en tusindårig tradition med at holde barnedåb om søndagen. Nu kan man også gøre det om lørdagen.

Aars Kirke har åbnet sig selv for barnedåb om lørdagen. Det kommer mange børnefamilier praktisk i møde, oplever sognepræst Kirsten Bøg-Jensen. Arkivfoto

Aars Kirke har åbnet sig selv for barnedåb om lørdagen. Det kommer mange børnefamilier praktisk i møde, oplever sognepræst Kirsten Bøg-Jensen. Arkivfoto

Det er ganske nyt og en fornyelse af en tusindårig tradition. Men aarsingerne lader til langsomt at tage det til sig. Lørdagsdåb. Som et forsøg har Aars Kirke en lørdag tilbudt at døbe børn ved en særlig dåbsgudstjeneste en gang om måneden i stedet for at udføre det på søndagens højmesse. Det er foreløbig sket tre gange, og det har ført til, at 12 børn i byen foreløbig er indviet til Kristus og Folkekirken på weekendens første dag. - Det tager nogen tid inden folk har lært noget nyt at kende. Og det udbredes mest fra mund til mund, at man nu kan blive døbt om lørdagen. Så vi synes initiativet har fået god opbakning fra familierne her i starten, siger sognepræst Kirsten Bøg-Jensen. De indledende diskussioner var godt i gang sidste forår blandt præster, kirkepersonale og menighedsrådets medlemmer. Nogle ville holde fast i traditionen med højmessen. Barnet stilles jo ikke kun frem for sin familie og kirken, men for hele lokalsamfundet, lød et af argumenterne. Andre synes at man burde gøre forsøget før man besluttede sig. Det sidste synspunkt vandt. - Formentlig kommer vi til at evaluere forsøget til sommerferien. Så må vi se, om det bliver gjort permanent, lyder det fra Kirsten Bøg-Jensen. Flere steder i landet har man de sidste år fået lørdagsdåb. Årsagen har især været, at man gerne vil komme børnefamilier mere i møde. - Det er mit indtryk, at søndagsdåb tit er stressende for forældre. Vi må i kirken erkende, at verden ser anderledes ud, end den gjorde for 25 eller 50 år siden, er Kirsten Bøg-Jensens holdning. Problemet med søndag er ganske enkelt: Der kommer en mandag lige bagefter. Det betyder, at der for mange familier er dårlig tid til at rydde op efter en stor fest, inden de skal på arbejde De gæster, der kommer langvejs fra, er ofte også stressede. De skal også hjem for at gå på arbejde mandag morgen med hvad dertil hører af smøring af madpakker. - Dertil kommer, at det er svært at lave en gudstjeneste, der både tilgodeser dem, der kommer til dåb, og dem, der kommer for højmessen. Det ender tit med en mellemløsning, som vi ikke er helt tilfredse med. Med en lørdagsdåb kan vi tilpasse handlingen mere præcist, blandt andet efter at der er børn til stede, siger Kirsten Bøg-Jensen. Det gælder både prædikenen og nadveren. Sidstnævnte ses sjældent ved lørdagsdåb andre steder, men den har man i Aars besluttet at beholde i let ændret form. - Man skal ikke knæle for at få nadver, men kan gå op at hente et stykke brød ved alteret. Det er for at minde om, at lørdagsdåben også er en højmesse, siger Kirsten Bøg-Jensen. Næste mulighed for lørdagsdåb i Aars Kirke er lørdag 9. februar klokken 10.