Gymnasiale uddannelser

Lørdagsskole er en succes

Det er hårdt at starte på gymnasiet, hvis man har faglige huller i skoletasken. Risikoen for at droppe ud er overhængende, og i en gennemsnitlig gymnasieklasse falder tre-fire elever fra. Men et utraditionelt samarbejde mellem tre københavnske gymnasieskoler og en kommunal ungdomsskole viser nu, at frafaldet kan reduceres eller helt forhindres med lørdagsundervisning, skriver MetroXpress. - Eleverne er enormt glade for det, og alle er fastholdt i gymnasiet. Vores tosprogede elever har haft stort udbytte af danskundervisningen, og andre er blevet styrket i matematik, siger Hanne Kromann-Larsen, studievejleder på Metropolitanskolen. I godt et år er de svageste 1.g elever fra Metropolitanskolen, Niels Brocks Handelsgymnasium, Københavns Tekniske Gymnasium - og efter vinterferien også Ørestad Gymnasium - blevet henvist til undervisningen gennem vejledere og lærere. - De små hold og fraværet af karakterer betyder, at de svage elever kommer til orde og tør stille spørgsmål. Regeringens målsætning er, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 mod blot 79 procent i dag. Rektorforeningens formand, Peter Kuhlman, finder initiativet så interessant, at det burde udbredes - alternativt som lørdagsundervisning på gymnasierne. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) roser initiativet, men afviser af afsætte penge til at udbrede ordningen./ritzau/