Pandrup

Løs menneskenes problemer før dyrenes

VELFÆRD:28.1. giver Michael Madsen udtryk for, at vi skal beskytte dyr lige så meget som mennesker, ja, måske endda mere, fordi dyr ikke kan sige fra. Uanset hvilket menneskesyn man vælger fra den ideologiske hylde, er det svært at se logikken. Er man af en kristen, jødisk eller muslimskopfattelse, ser man mennesket som Guds unikke skabning og hævet over dyrene. Ser man verden og mennesket ud fra et darwinistisk syn, er det blot lykkedes mennesket at blive det bedste dyr. Har man en buddhistisk tilgang, er alle i universet en del af reinkarnationstanken og har derfor fået det liv, man fortjente, uanset om man er dyr eller menneske. De hjemløse på Østerport, de fyrede i Pandrup, de sultne i Afrika, har jeg svært ved at forklare, hvorfor det er vigtigere at bruge tid og energi på, hvor mange lag grise transporteres i, i stedet for at løse deres problemer. I mine øjne er det slet og ret skidt moral. Et andet godt eksempel på denne moral er den seneste tids debat om slagtning af drægtige køer. Man mener, at kalven lider en smertefuld død. Lider de 15.000 fostre, som hvert år dør ved abort, en smertefuld død? Er der nogen, der bekymrer sig om det i den offentlige debat? Jeg mener, at vi som mennesker har pligt til at forvalte kloden ret, herunder forstået, pligt til at behandle naturen ordentligt. Derfor skal vi også reagere imod dyremishandling, men at sætte beskyttelsen af dyr over beskyttelsen af mennesket hverken kan eller vil jeg være med til. Mit menneskesyn er alt for positivt dertil.