Aalborg

Løs problemerne

Århundreders menneskelige erfaringer synes at vise, at forsøg på i dag at forbyde prostitution ved at kriminalisere den specielle levevej ikke blot vil være et tilbageskridt, men vil være som at kæmpe mod vejrmøller. Men når man for temmelig længe siden konkluderede, at der til grund for "skøgevæsenet" formentlig altid har ligget et uløst socialt problem, så synes det at ligge snublende nært for såvel politikere som samfundsforskere, at alle kræfter sættes ind på at løse mulige og tænkelige sociale problemer på anden måde end ved at spilde kræfter på at kriminalisere prostitution. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg' maksten@mail1.stofanet.dk

Forsiden