Øslev

Løs skrue var årets eneste reparation

ØSLEV: Der var ikke de store tunge ting til debat på generalforsamlingen i Øslev-Drøstrup Transformatorforening Den væsentligste i formand Svend Aage Thorhauge beretning var, at transformatorforeningens 80 forbrugere selv skal aflæse måleren og indberette forbruget enten pr. kort, telefon eller internettet. Der har ikke været de store omkostninger på ledningsnettet. Den eneste reparation, der var registreret, var en løs skrue i et kabelskab, men da skruen uheldigvis var gået løs efter normal arbejdstid, kom det til at koste 600 kroner at få elektrikeren til at tage skruetrækkeren op af lommen. Der var distribueret 886.682 kWh. til en pris af 2, 2 øre. Det gav en indtægt på 19.507 kr. Omkostningerne i alt beløb sig til 10.853 kr., og det gav et resultat før afskrivning på 8654 kr. Afskrivning på ledningsnettet er 35.454 kr., og årets endelige resultat blev derfor et underskud på 24.702 kr. Protokolfører Jørgen Danielsen oplyser, at bestyrelsen ikke har intention om at opkræve højere netafgift for at udligne underskuddet. - Det var jo en kunstig opskrivning af ledningsnettet til 1,2 mio. kr., vi blev pålagt for et par år siden, og vi fortsætter med at afskrive 1/ 30 pr. år indtil dette beløb er er afskrevet, oplyser han. Foreningen har en formue på 52.000 til imødegåelse af reparationer og eventuelle udvidelser. På valg til bestyrelsen var Jørgen Danielsen, der blev genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Svend Aage Thorhauge og Ove Holm Nielsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Svend Aage Thorhauge som formand, Ove Holm Nielsen, næstformand og Jørgen Danielsen som protokolfører. nca