Løse hunde skaber problemer

Vilde dyr i Aaby Skoven skræmmes væk af hunde - ikke alle respekterer, at de firbenede skal føres i snor uden for hundeskoven.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skiltning viser, at hunde skal føres i snor. Det stresser de vilde dyr, når hunde løber frit rundt.

Der lyder nu et nødråb fra Skovrådet for Aaby Skoven: Mange hundeejere lader deres hunde løbe frit rundt i hele skoven. Det er ikke bare ulovligt - det skræmmer også vildtet væk. - Vi har en hundeskov, der er meget besøgt. Der er ikke mange timer i døgnet, hvor der ikke er aktivitet i den. Men mange hundeejere respekterer ikke, at de skal have hunden i snor uden for hundeskoven, konstaterer Kaj Haugaard på vegne af skovrådet, der har diskuteret problemet. Hundeskoven er indhegnet, og her kan de firbenede løbe frit rundt. Men snoren skal altså på, når turen går derfra og videre rundt i den nyetablerede skov. - Her vil alle gerne se harer med killinger, fasaner med kyllinger, rådyr med lam og så videre. Men det er ikke muligt, når skoven flere gange om dagen bliver overrendt af løse hunde. De vilde dyr får aldrig den ro, der skal til, for at de bliver i skoven, konstaterer Kaj Haugaard. Skovfoged Thorbjørn Nørgård fra Skov- og Naturstyrelsen, Thy siger, at problemet er særlig stort i foråret, hvor vildtet har yngel. - En ting er de hunde, der har dræbergener og går til angreb på vildtet. Men det stresser også vildtet utrolig meget, at hundene bare løber frit rundt, siger Thorbjørn Nørgård. Han oplever desuden, at andre mennesker i skovet synes, at det er ubehageligt med hunde, der kommer løbende. Måske vil hunden bare snakke - men det kan man ikke vide på forhånd. Problemet med løse hunde er generelt for skovdistriktet, og Skov- og Naturstyrelsen, Thy lægger op til en kampagne senere i år. Her skal hundeejerne gøres opmærksomme på reglerne. - Og så skal de vide, at der er alternativer med flere hundeskove, siger skovfogeden, der altså ikke kun vil løfte pegefingeren men også fortælle om mulighederne. Skovrådet ved Aaby Skoven består af lokale repræsentanter, der blandt andet hjælper Skov- og Naturstyrelsen med råd om indretning og brug af skoven.