Løsning beskrevet

AALBORG:Klimaekspert Jens Hesselbjerg Christensen modtog en håndgribelig påmindelse om, at det er muligt både økonomisk og teknisk at håndtere verdens klimaproblemer, da han for medlemmer af ingeniørforeningen gjorde rede for CO2-udledningens konsekvenser. Som led i arrangementet overrakte civilingeniør Brian Vad Christiansen, Ph.d.-stipendiat ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på Aalborg Universitet klimaeksperten et eksemplar af Ingeniørforeningens Energiplan 2030, som førstnævnte er medforfatter af. Ifølge Energiplanen kan 45 procent af vores energiforbrug i 2030 dækkes af vedvarende energi.