Løsning er fundet på indkøb til ældre

Med Ældre Sagen for bordenden er der fundet en løsning omkring ældres daglige indkøb.

Ældre Sagen samlede parterne, og det lykkedes at finde en løsning. Privatfoto

Ældre Sagen samlede parterne, og det lykkedes at finde en løsning. Privatfoto

Med Ældre Sagen som en slags mægler er der nu fundet en løsning for de ældre borgere, der har svært ved at få gjort det ugentlige indkøb hos købmanden. Det viste sig, at der over en ostemad og en kop kaffe kunne findes en løsning på det problem, der er opstået for ældre. Der er mellem de handlende, pengeinstitutterne og Brønderslev Kommune og med Ældre Sagen som mellemmand lagt op til en løsning, som alle ventes at kunne gå ind på. Baggrunden er, at der er en del varer, købt af ældre, der ikke betales for. Problemet er affødt af, at en ældre borger ikke må give hjemmehjælperen penge med til købmanden. Det samme gælder f.eks. medlemmer af Ældre Hjælper Ældre, Ældre Sagen med flere. Der er i hvert fald en snes ældre i Dronninglund-Hjallerup-området, der er kommet i klemme. Da det er en menneskeret at få mad på bordet hver dag og mælk i kaffen, er Ældre Sagen gået ind på at finde en løsning. Det er ikke en ny regel, men først nu er man begyndt at håndhæve den. Der, hvor en købmand kører ud med varer, er der ikke de store problemer. Men det er de ældre, der skal have hjemmehjælperen til at købe ind og sætte varerne på plads, fordi den ældre ikke er i stand til at gøre det selv. - Vi bruger typisk de købmænd, der ikke kræver gebyrer, og kræves der gebyrer, betaler kommunen det, fortæller visitator Helle Torp, Brønderslev Kommune Købmændene har råbt vagt i geværet, fordi der er regninger, der ikke betales. Mange gange fordi den ældre ikke er i stand til at håndtere en regning. Og dør en ældre, er der problemer med at få regningen betalt. Købmand Anders Dige fra SuperBest i Dronninglund, fortæller, at der f.eks. er 10 regninger, der ikke er betalt alene fra oktober. I nogle tilfælde er der sendt rykkere. Der er pengeinstitutter, der ikke vil betale en regning, uden, at den ældre har attesteret den. Og i nogle tilfælde er ældre ikke i stand til at attestere en regning. Den løsning, der blev nået frem til, indebærer, at de ældre, der er tale om, skal indbetale et månedligt depositum. Regningen betales så herfra, og der overføres et nyt depositum. Det er nogenlunde samme ordning, der gælder for vand, varme m.m