Løsning på fremtiden ligger mod øst

TRAFIK:Vi skal jo frem og tilbage i alle vores små og store biler. Derfor er det relevant nok, at vi diskuterer, hvor og hvor meget asfalt vi vil fylde ud over Nordjylland. Der bliver snakket meget om trafiktal, som virker tilfældige og regner med, at væksten i trafikken bliver på de her to procent om året, uanset hvilken politik politikerne i det her land fører. Eksempelvis skal jo inden 2015 i gang med anden etape af nærbanen, som skal føre den længere nordpå end Lindholm. Og så får den pludselig også betydning for den fjordkrydsende trafik. Men nok om de tilfældige og nok også opskruede trafiktal. Vi vil godt knytte et par kommentarer til de forskellige forbindelsers indvirkning på de beboere og den natur, som er her i øjeblikket. Lad os f.eks. tage Østerådalen, der har væsentlig betydning som spredningskorridor og indeholder værdifulde naturområder med kildevæld samt eng- og moseområder med sjældne plantearter. En vestforbindelse (både Egholmforbindelsen og Lindholmforbindelsen) går direkte igennem denne "særdeles værdifulde natur" og krydser åen ikke færre end tre gange. Når vestforbindelsen så nærmer sig Limfjorden, står valget mellem at være voldsomt ødelæggende over for bymiljøet i vestbyen (Lindholmforbindelsen) eller spolere Egholm og Limfjorden. I materialet er det beskrevet sådan: "Limfjordens lave, flade kyster af marint forland og tidligere havbund strækker sig mod vest fra Aalborg og Nørresundby og udgør sammen med Egholm en uspoleret landskabshelhed, som sammen med fjorden er af stor rekreativ værdi." VVM-redegørelsens konklusion er, at Egholmlinjen vil medføre store og uoprettelige indgreb i fjordområdet og på Egholm. I forhold til en motorvej gennem Vestbyen er den tilsvarende konklusion, at der bliver betydelige indgreb i naturområderne, ligesom indpasningen i bebyggelse skaber konflikter. SFs amtsrådsgruppes konklusion på den baggrund er, at vi ikke under nogen omstændigheder kan støtte en Vestforbindelse hverken over Egholm eller over Lindholm. Fordelene, står simpelthen ikke mål med ulemperne og ødelæggelserne. Hvad der så skal ske i forbindelse med den eksisterende motorvej, det er vi parate til at diskutere.