EMNER

Løsning på krise på vej

Når jeg læser Steen Bjerres indlæg (8.5.), giver det mig anledning til at fremkomme med nogle oplysende bemærkninger, idet jeg forstår indlægget således, at Steen Bjerre savner initiativer fra EU's side til løsning af den finansielle krise.

Når vi ser historisk på hele finanssektoren, er der tale om en sektor, der har arbejdet utroligt nationalt grundet den struktur, der er opbygget med et selvstændigt banksystem i hvert enkelt land. Det har i lange perioder fungeret tilfredsstillend, men har samtidig også haft som konsekvens at det ikke har været et hovedtema i EU. I takt med udviklingen, hvor virksomhederne er blevet motiveret til at arbejde mere internationalt og dermed bl.a. udnytte alle de muligheder, det giver at være en del af det indre marked, ser det i dag besynderligt ud at netop finanssektoren ikke har fulgt med ud i den store verden. Det forholder sig således, at finanssektoren er vedblevet at være nationalt rodfæstet og har dermed ikke udviklet sig til internationale spillere og rådgivere. Det har samtidig haft den konsekvens, at der ikke er blevet etableret et internationalt kontrolsystem som vi eksempelvis ser her hjemme med et finanstilsyn. Man har åbenbart ikke følt det behov. I EU har der siden finanskrisen startede, på trods af, at der på det finansielle område ikke herskede det store samarbejde, været afholdt en lang række møder på mange niveauer for netop at inspirere hinanden til at gå i samme retning når det gjalt etablering af forskellige hjælpepakker og andre politiske initiativer. Det har resulteret i en række nationale initiativer og frem for alt har EU forstået at holde tæt sammen i bestræbelserne at opbygge løsningsmodeller. Det skal understreges, at udfordringen om at finde de rigtige løsninger ud af finanskrisen er bestemt ikke enkelt, og derfor ser vi ikke resultaterne med det samme. Der skal falde en lang række ting på plads fra mange forskellige sider, inden vi for alvor begynder at se lyset forude - men jeg er sikker på, at vi er på vej. Det er min klare overbevisning, at vi nu skal animere finanssektoren til at arbejde betydeligt mere internationalt, således at vi også herfra kan få en samarbejdspartner, der ved noget om, hvad det vil sige at arbejde internationalt. Det skal samtidig understøttes af et egentligt internationalt finanstilsyn, der kan overvåge sektoren, således at vi undgår en gentagelse af det, vi gennemlever lige nu. Det må og skal vi lære af, og jeg vil i Europa-Parlamentet arbejde virkelig hårdt for at nå dertil, og det er indlysende, at EU vil spille en mere aktiv rolle på dette område i fremtiden.