Løsning på lægestop

1567 borgere er sikret hjælp efter praktiserende læge stopper.

Patienter 25. februar 2011 11:46

Selv om det ikke er lykkedes at finde en ny læge, der vil tage over, når praktiserende læge Esben Skaaning Jensen i Brønderslev går på pension den 1. marts, er de patienter, der har været tilknyttet hans klinik, fortsat sikret lægehjælp. Region Nordjylland går ind og opretter en såkaldt regionsklinik. Den nye klinik vil overtage Esben Skaaning Jensens 1.567 patienter. Patienterne vil derfor fra den 1. marts fortsat kunne få lægehjælp i Dannebrogsgade 19. Alle de berørte patienter får direkte information i et brev fra regionen. Midlertidig klinik Det, at regionen kan oprette en lægeklinik, er et nyt tiltag, som skal kunne afhjælpe lægemanglen i en periode, hvor det ikke er muligt at etablere tilstrækkelig kapacitet hos de praktiserende læger. Regionsklinikken er som udgangspunkt midlertidig, idet regionen senest efter to år er forpligtet til at undersøge muligheden for at erstatte klinikken med en almindelig praktiserende læge. I Brønderslev betyder det, at regionen lejer sig ind i lokalerne i Dannebrogsgade, og betaler en læge for at betjene de 1567 patienter. Rent praktisk foregår det ved, at regionen har indgået en aftale med et vikarbureau om lægedækning. Det betyder også, at patienterne ikke kan være garanteret, at det er den samme læge, de møder fra gang til gang. Men det er ikke anderledes, end når en alment praktiserende læge også benytter sig af en vikar i forbindelse med for eksempel ferie, efteruddannelse eller andet, understreger Jens Winther Jensen, der er sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland. Sidste udvej - Vi så naturligvis helst, at patienterne bliver betjent af den samme, men det kan vi ikke garantere. Vi har afsøgt alle andre løsninger, og oprettelsen af en regionsklinik var den sidste udvej, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør i Region Nordjylland. Han understreger, at regionsklinikken er oprettet i et samarbejde mellem de lokale læger og regionen, og han lægger ikke skjul på, at han helst så en permanent løsning med nedsættelse af en ny praktiserende læge. Når en praktiserende læge ikke kan afhænde sin praksis, forsøger de andre læger i området at overtage patienterne. Det har imidlertid ikke kunnet lade sig gøre i Brønderslev, da de andre læger i området ikke kan tage flere patienter ind. Når en praktiserende læge når op på 1600 patienter, må vedkommende stoppe for patientindtag. Nordjyllands eneste Regionsklinikken i Brønderslev bliver den eneste fungerende regionsklinik. Der har tidligere været en regionsklinik i Mou, men her fandt man en anden løsning. Region Nordjylland samarbejder med de praktiserende læger om flere løsninger på den fremtidige lægemangel. Blandt andet har flere læger besluttet at blive længere tid på arbejdsmarkedet, og regionen ser gerne, at flere læger bliver lidt længere. Der er desuden skabt flere muligheder gennem overenskomst og aftaler for ansættelse af hjælpende klinikpersonale. Det har givet en mulighed for opgaveglidning, der har skabt plads til flere patienter i samme klinik. Men heller ingen af disse løsninger har man kunnet aftale sig frem til i Brønderslev. Muligheden for at oprette regionsklinikker er skrevet ind i den nye overenskomst mellem Danske Regioner og de praktiserende læger. Den nye overenskomst er to-årig og træder i kraft den 1. april 2011. Dermed får den nye regionsklinik i Brønderslev lov til at starte lidt før tid. Det betyder også, at fristen for at finde en anden løsning først udløber pr. 1. april 2013. Ingen forskel Aftalen mellem regionerne og de praktiserende læger tager afsæt i, at de praktiserende læger udgør en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen som borgernes hyppigste kontakt og primære indgang til sundhedsvæsenet. De praktiserende læger udfylder også roller som generalist og tovholder og er dermed ansvarlige for at sikre overblik og kontinuitet i patientforløbet. - Det vigtigste for os, er at patienterne ikke kommer til at mærke nogen forskel. Og selv om regionsklinikken nu bliver oprettet, vil regionen gøre alt for at finde en ny praktiserende læge, der vil løfte opgaven, siger Jens Winther Jensen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...