Løsning på transportproblem

De store byer sander til med trafik, og folk bruger mere og mere tid på at sidde i kø.

Bilkøerne er et væsentligt miljøproblem og er til stor frustration for de mange mennesker, som kan se den tid, de ellers kunne bruge på nyttige gøremål, blive til ventetid og stress. Derfor bliver der gjort store anstrengelser for at afhjælpe fremkommelighedsproblemerne. Det typiske svar på bilkøerne er, at der skal bygges nye og store veje, som så kan tage endnu mere trafik. Problemet er blot, at disse veje også hurtigt bliver fyldt op, hvorefter bilkøerne genopstår. Jeg tror, at tiden er kommet til, at vi vælger et nyt spor. Den kollektive trafik har af mange alt for længe været betragtet som et nødvendigt onde. Vi har i Nordjyllands Trafikselskab med en ny og meget mere kundeorienteret tilgang vendt stemningen om den kollektive trafik. Vi oplever derfor, at faldet i antallet af mennesker, der bruger den kollektive trafik, er stoppet, og folk er generelt blevet gladere for den kollektive trafik med forbedrede kunde- og imageundersøgelser til følge. Men vi skal ikke stoppe her. Vi skal genvinde de tabte markedsandele, og jeg mener, at tiden er kommet til at sætte den kollektive trafik højere på dagsordenen i forhold til at løse fremkommelighedsproblemerne i og omkring de større byer. Vi skal bruge den kollektive trafik offensivt og gøre det så attraktivt og nemt at rejse kollektivt, at folk tager bussen, letbanen eller toget frem for bilen. Vi skal derfor med busbaner og anden busprioritering sikre, at busserne kommer hurtigere frem. Gerne hurtigere end bilerne. Vi skal arbejde aktivt på at få staten til at medfinansiere en letbane i Aalborg fra Kennedyarkaden, over Aalborg Universitet med endestation ved det nye supersygehus, og vi skal fortsat have den enkelte buspassager i fokus og gøre det endnu mere tiltrækkende at tage bussen. Den kollektive trafik kan løse mange af vores fremkommelighedsproblemer, men det kræver at vi målrettet og bevidst satser på at udvikle den.