Løsning på vej for Nørholm Forsamlingshus

Der kan spilles højt nok til at holde fest, men det bliver uden levende musik

Det vil kos­te cir­ka 600.000 kr. at be­græn­se stø­jen fra fes­ter i Nør­holm For­sam­lings­hus. Men så kan der også hol­des fes­ter med mu­sik fra et ste­reo­an­læg el­ler ju­ke­boks. 
ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen

Det vil kos­te cir­ka 600.000 kr. at be­græn­se stø­jen fra fes­ter i Nør­holm For­sam­lings­hus. Men så kan der også hol­des fes­ter med mu­sik fra et ste­reo­an­læg el­ler ju­ke­boks. ar­kiv­fo­to: Tor­ben Hansen

NØRHOLM:Efter flere måneders undersøgelser af, hvordan Nørholm Forsamlingshus kan begrænse støjen fra fester, er der nu en løsning på vej. Løsningen indebærer, at der stadig kan holdes fødselsdage og bryllupper med musik og dans, men det er slut med levende musik. Ifølge forsamlingshusets formand Henrik Wulff kan det ikke lade sig gøre at begrænse støjen så meget, at eksempelvis et firemands orkester kan spile op til dans. - Det er træls, for det betyder færre udlejninger, og det går ud over vores økonomi. Men Henrik Wulff understreger, at der stadig kan spilles højt nok fra et stereoanlæg eller en jukeboks, uden at det kommer til at genere naboerne. Det skal en række tekniske tiltag være medvirkende til. Ifølge de forslag, der er blevet udarbejdet i de seneste måneder, skal der blandt andet laves en mekanisk udluftning, så det ikke er nødvendigt at åbne døre og vinduer hele tiden, og et fast monteret anlæg skal sætte begrænsninger på, hvor højt der kan spilles. Derudover er det på tale at lave en form for støjhegn uden om huset, men det skal passe ind i omgivelserne. - Det skal falde ind i det naturlige miljø. Forsamlingshuset skal jo ikke komme til at ligne en rockerborg, siger Henrik Wulff. Færre udlejninger Sidste år gav Aalborg Kommune forsamlingshuset et forbud mod levende musik, fordi naboer følte sig generet af støj, når der var fester i weekenderne. Det fik antallet af udlejninger til at falde drastisk. På et tidspunkt havde Nørholm Forsamlingshus årligt 60 arrangementer, der blev betalt for. Antallet faldt sidste år til 28, og i år er der foreløbig booket 18 arrangementer. For potentielle udlejere trækker sig, når de får at vide, at levende musik er forbudt. - Vi har sagt nej til en helvedes masse arrangementer, siger Henrik Wulff. Han forklarer, at driften umiddelbart godt kan hænge sammen med færre udlejninger. Men bestyrelsens problem er, at huset slæber rundt med en gæld på cirka 200.000 kr., fordi det var nødvendigt at optage et lån til et køkken i forbindelse med opførelsen af huset. Gælden har bestyrelsen ikke mulighed for at afdrage på, hvis driften skal løbe rundt. - Hvis nogen fandt på at give os et rente- og afdragsfrit lån, ville det da være dejligt, konstaterer formanden. Ansøgninger på vej Han oplyser, at de tekniske løsninger vil koste omkring 600.000 kr. Fonden Realdania, som bidrog med hovedparten af udgifterne til huset, har tidligere givet tilsagn om at betale halvdelen, hvis løsningerne vel at mærke opfylder de arkitektoniske krav, som fonden stiller. Derudover håber bestyrelsen på hjælp fra udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Hvis der bliver givet tilsagn om pengene, skal der foretages nabohøring, og det skal vurderes, om løsningerne lever op til retningslinierne i lokalplanen. Henrik Wulff håber, at problemerne kan være løst til sommer.