Lokalpolitik

Løsning på vej i bakkerne

Et flertal i teknik- og miljøudvalget går ind for, at der kan bygges nyt på Kirkebakken i Thise

Jens Toft støbte sokkel, inden der blev udstedt standsningsforbud. Arkivfoto: Henrik louis

Jens Toft støbte sokkel, inden der blev udstedt standsningsforbud. Arkivfoto: Henrik louis

Måske er en løsning på vej i Thise Bakker, så Jens Toft kan opføre en villa på Kirkebakken 46 i Thise Bakker. Et flertal i Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg går ind for, at Jens Toft får lov til at bygge på det sted, hvor det tidligere hus lå, som brændte. Flertallet består af Karsten Frederiksen (K), Ole Bruun (S) og Johannes Trudslev Pedersen (S). Et mindretal bestående af Poul Pedersen (V) og Søren Erik Nielsen (V) går ind for et forslag længere mod syd - tættere på Thise Kirke. Inden der gives endelig byggetilladelse, skal Brønderslev Kommune have en visualisering af byggeriet. Karsten Frederiksen siger, at udvalget generelt er positiv over for byggeri på over 250 kvadratmeter, som er grænsen for byggeri i det åbne land. - Vi tror på, at den model, som et flertal foreslår, kommer lettest igennem, siger Karsten Frederiksen Karsten Frederiksen fortæller, at udvalgets tilkendegivelser nu sendes til Jens Toft med en opfordring til at udarbejde et visualiseret projekt. - Når vi får projektet, vil det blive sendt i høring i fire uger, inden sagen kommer til endelig godkendelse i Brønderslev Kommune fortæller Karsten Frederiksen. - Vi må så se, om sagen bliver anket til Naturklagenævnet. På forhånd har Kulturarvstyrelsen tilkendegivet, at styrelsen agter at klage til Naturklagenævnet. Det er holdningen i Kulturarvstyrelsen, at der er tale om en historisk meget uheldig placering. Kulturarvstyrelsen finder, at den forhistoriske og historiske arv på stedet har en meget høj værdi. Der er tæt på det planlagte byggeri en gravhøj. Kulturarvstyrelsen er af den opfattelse, at byggeri på stedet bør undgåes, da det vil bryde de gamle forbindelseslinjer. Selve gravhøjen er placeret på en af de højeste bakketoppe i nærmiljøet. Den var i sin tid et pejlemærke for rejsende, udover, at den skulle ses som et monument for netop den familie, der boede og begravede sine døde her. Kulturarvstyrelsen udtaler, at gravhøjen har stor oplevelsesmæssig og rekreativ værdi. Der er mulighed for at se til Børglum i nord og til Store Vildmose i syd - dog gennem træstammerne. Jens Toft har forlængst støbt sokkel, men der blev udstedt standsningsforbud. denne sokkel skal under alle omstændigheder fjernes, og der skal så, hvis der gives tilladelse - bygges et andet sted på grunden. Det har været Jens Tofts' helt klare overbevisning, at han kunne gå i gang med byggeri, efter at have fået byggetilladelse. Karsten Frederiksen indrømmer, at der er sket visse fejl i sagen. Det byggeri, som Jens Toft har planer om, er på 312 kvadratmeter, svarende til 538 etage-kvadratmeter, da der foreslås en udnyttet tagetage. Det er planen, at byggehøjden skal være under 8,5 meter. Det stuehus, der brændte, var på 84 kvadratmeter, hvortil kommer 51 kvadratmeter udhus.