Løsning på vej på Aars Skole

Byggeudvalg på Aars Skole tygger på nyt forslag fra Friis & Molkte

AARS:Efter et år med nærmest kaotiske tilstande omkring fremtidens halfaciliteter ved Aars Skole er Arkitektfirmaet Friis & Molkte barslet med et forslag, som lægger op til at løse problemerne med en minihal og en mindre gymnastiksal. Salene skal erstatte den hal, der blev skudt grundigt i sænk af naboer og menighedsrådet i løbet af vinteren og foråret. I øjeblikket tygger byggeudvalget på Aars Skole på planerne. - Vi forventer at have kommentarerne i hus, så forslaget kan behandles på kulturudvalgets møde 8. oktober, siger udvalgsformand Jan Dyregaard, der håber på byggestart efter nytår. Friis & Molkte, der også udarbejdede det oprindelige forslag, blev i foråret bedt om at lave et nyt forslag for Aars Skole, hvor den planlagte hal blev erstattet af to gymnastiksale. Det forslag, der nu ligger fra firmaet, bliver positivt modtaget af skolebestyrelseformand Michael Langgaard. - Vi har jo aldrig krævet en hal, men bare en stor gymnastiksal. Med lidt småjusteringer lever det nye forslag med en minihal og en mindre gymnastiksal helt op til vores ønsker, siger Michael Langgaard. Det er blandt andet hallens bredde og beliggenhed, udvalget gerne vil have firmaet til at kigge på igen, før der ryger en endelig indstilling videre til kulturudvalget. - For os er det vigtigste, at vi får en så god skole som muligt inden for de rammer, der nu engang er. Det betyder, at der skal være plads til pædagogisk servicenter, fysik og musikfaciliteter, påpeger han. Den droppede hal ved Aars Skole betyder, at der stadig er liv i planerne om en træningshal ved Østermarkhallen Derfor bliver der - ud over de millioner, der allerede er sat af til nye halfaciliteter ved Aars Skole - formentlig brug for ni til 11 millioner kroner, når og hvis, der skal bygges en ny træningshal ved Østermarkhallen. Spørgsmålet er bl.a. hvem, der skal eje hallen, og hvordan den skal finansieres. - Der er ingen tvivl om, at Aars har brug for mere halkapacitet, erkender Jan Dyregaard, der vil have den del af den lokale haldebat op at vende i kulturudvalget, når der er truffet en beslutning om Aars Skole.