LØSNINGSMODELLER

@$:Der bør laves et fælles regelsæt - en interkulturel etik. Herunder fælles regler om blandt andet menneskerettigheder og andre humanitære værdier, som skal gælde uanset om, vi er døduenige omkring det religiøse. ] Befolkningen, regeringen og embedsmænd skal lære de muslimske lande bedre at kende. Og omvendt. Gensidig forståelse er vigtigt for at undgå konflikter. Vi bliver nødt til at vise muslimer respekt i stedet for hån og spot. Vi bliver nødt til at have en bedre indbyrdes omgangstone og lære, at andre mennesker har en anden opfattelse end os. I gymnasier og folkeskoler bør man lære om Mellemøsten med eksempelvis temadage. Der bør undervises i mange guder, og at ingen af dem er den rigtige - for vi skal være her allesammen og vise respekt overfor hinanden. Kilder: Tim Jensen, religionshistoriker ved Syddansk Universitet, Erling Tiedemann, tidligere Venstre-borgmester og eks-formand for Etisk Råd og Helle Malmvis, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.