Løven får sig en ny hat

Apoteket gennemgår en større forvandling øverst oppe

Medicin 30. september 2002 08:00

HJØRRING: Hvis der er én mand i denne by, der kender toppen af Løveapoteket endog særdeles godt, så er det murer Niels Horsevad. Ja, man skulle umiddelbart tro, han selv i søvne ved, hvad der rører sig under taget. Nu er det nemlig ved at være et kvart århundrede siden, Horsevad for allerførste gang krattede lidt i teglstenene på loftet i Østergade. Siden 1979 har han mere eller mindre hvert eneste år måtte troppe op med mørtelblandingen eller tjærespanden, når der igen opstod nye huller. Men i år skulle det være slut - Løven skulle have sig en ny hat. - Der har hele tiden været tale om småtterier, men jeg skulle herop hvert år og lappe hullerne i taget, så det ikke skulle regne ind på loftet. Og i år aftalte apoteker Jesper Sevel og jeg så, at nu skulle der gøres noget endeligt ved det, siger murermesteren fra Niels Horsevad Murerfirma. Dermed er det først anno 2002, at der for alvor bliver pillet ved toppen af det ældste apotek i Vendsyssel. Det så dagens lys helt tilbage i 1794, hvor den ærværdige Johan Ludewig Hartmann skrev til Kongen, og allerunderdanigst anmodede om, "om det maatte være ham tilladt at anlegge et Apotheque i Kiøbsteden Hiørring i Jylland". Det var der alvorligt brug for, for Hartmann kunne bl.a. argumentere med, at egnens syge undertiden ikke stod til at redde, fordi den nødvendige medicin først skulle skaffes fra Aalborg. Dette støttede landfysikus i Aalborg, Knud Nicolai Carstensen, der erklærede, at syge ofte kom i livsfare på grund af den store afstand til Aalborg, og især ved vintertid med storm og is var såvel vejene som Limfjorden vanskeligt fremkommelige. Løveapoteket var altså en realitet, men dog ikke dér hvor det ligger nu. Apoteker Hartmann indrettede apoteket i gården på Algade 7 (nu Nørregade 26), og først i 1811 flyttede apoteker A. C. Hansen apoteket til dets nuværende adresse i Østergade. Nuværende apoteker Jesper Sevel kom til i 1993, altså ét år før 200-års jubilæet i 1994, hvor selve apotekslokalet gennemgik en større ombygning. Og dengang købte Sevel apoteket af sin far, der havde overtaget det i 1970. Ære være ... Da Løveapoteket rykkede ind i Østergade var det ikke i sin nuværende form. Det var en lille en-etages bygning, og først i årene 1913-1914 kom det til at se ud, som det gør i dag. Dermed er det gamle tag og tårn altså ligeledes fra 1913-1914, så det er ikke så underligt, det gennem årene er begyndt at regne ind. Den store ombygning stod apoteker Hans Hørlück for med stor hjælp fra bygmesteren og arkitekten Lønborg Jensen, der skabte det nye apotek i gotisk stil. Blandt andet blev der skrevet det følgende om det nyindrettede apotek af apoteker i Brovst, Niels Hedin, der ved indvielsen var medhjælper i Østergade: "Hjørring Løve Apotek er et gotisk Stenhus, det ejer noget af den gotiske Katedrals tunge Ynde, er lige tiltrækkende for Beskueren ved sin middelalderlige Patina, hvad enten han ser dets Bygning henne fra Torvet, med Systemer af bindingsprydede Gavle, eller han ser Facaden foran de spidsbuede Vinduer, portallignende Dør, Kampestensløver og Munkesten paa Munkesten helt op til Blindingerne. - Alt i Alt, Løve Apoteket er et Billede paa arkitektonisk Skønhed og Harmoni; dets Fuldendelse gør lige saavel Bygmesteren, Lønborg Jensen, som Bygherren, Apoteker Hørlück, megen Ære". Æren må i denne tid så tilfalde Niels Horsevad. For han har nu i uger - ind imellem sammen med to medhjælpere - kravlet rundt på spærene, for at skifte ud, tætne og lægge splinternye tagsten på. Skorstene og murværk har fået en kraftig overhaling, og ligeledes er der igen lagt bly på rundt ved kanterne, så det gamle apotek tager sig ud som før - bare i ny indpakning, der er tæt. Og jo, man må gerne bruge bly og ikke zink, når huset er over en vis alder, som det vist må siges, Løveapoteket er. Ifølge apoteker Jesper Sevel bliver man inden vinteren færdig med de cirka 400 kvm tag på nordsiden. Først til foråret tager man fat på siden ud mod Østergade, men her går det hurtigere, for der er på denne side kun omkring 100 kvm tag, der skal skiftes. Og prisen for hele løvehatten? Ja, den vil apoteker Sevel ikke sådan lige ud med, men det bliver i hvert fald "flere hundrede tusinde kroner - dog på den gode side af millionen".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...