Ældreforhold

Løvinde i løvens hule

Der var lagt i kakkelovnen da ny venstrekvinde trådte ind til garvede rotter

SÆBY:Himmel og havkat, det her kunne ende galt. Venstres nye løvinde, folketingsmedlem i Sæbykredsen Tina Nedergaard, var mandag inviteret på Sæby Søbad til LO's fyraftensmøde. Direkte ind i løvens hule, hvor hun sammen med tidligere minister Ole Stavad (S) (også valgt i sæbykredsen) blandt andet skulle tale om statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) åbningstale, men også skulle være klar til at besvare spørgsmål fra tilhørene, hvoraf mange var socialdemokrater med partibogen i orden. Således var den socialdemokratiske byrådsgruppe mødt frem. Men lad det være sagt med det samme. Tina Nedergaard virkede ganske upåvirket af situationen, og noget stormvejr kom hun aldrig ud i. Hun fik dog at føle, at det kræver sin venstrekvinde at have sit bagland i Sæbykredsen, og både fagforeningsformand Brian Pedersen og byrådsmedlem Birgit Hansen (S) slog således en mild klo i hende. Fedt! Birgit Hansen, der sidder i socialudvalget, konstaterede, at serviceudgifterne i kommunerne ikke må stige mere end 0,7 procent. Det går blandt andet ud over ældreområdet, der skal bruge en god del penge til at sikre et nyt tiltag fra regeringen. Tiltaget går kort ud på, at de ældre frit kan vælge leverandør af hjemmehjælp, men da de penge, der er afsat til at få dette projekt på skinner, er en serviceudgift, er der ikke plads til yderligere forbedringer hos de gamle. - Da jeg så, at der i Sæby Kommune er afsat 1,8 mio. kroner til ældreomådet, tænkte jeg, at det var fedt. Så kunne det være, at der blev plads til en times mere rengøring for eksempel. Men pengene skal jo gå til det frie leverandørvalg. Hvor er så forbedringen på ældreområdet henne?, spurgte Birgit Hansen. Tina Nedergaard erkendte, at det ikke var hendes område, og at hun derfor ikke var fagligt godt nok klædt på til at svare på spørgsmålet. Folketingsmedlemmet ønskede istedet et møde med Birgit Hansen, og sådan blev det. Ked af det Også Brian Pedersen (S) fik en aftale med Nedergaard. Det var dog mere i Brian Pedersens egenskab af formand for Metal Sæby, at mødet kom i hus. Pedersen kan nemlig ikke acceptere regeringens skepsis over for fagforeningerne. - Jeg kan af og til blive ked af det, når jeg hører, at vores arbejde ikke bliver værdsat. Vi gør et stort stykke arbejde for at sikre medlemmerne ordentlige vilkår rundt om på arbejdspladserne, sagde Brian Pedersen. Det viste sig imidlertid, at Tina Nedergaard ikke var særlig langt fra metalformandens holdninger, og enden på det hele blev et møde, hvor venstrekvinden endnu engang skal betræde hellige haller - denne gang i Metals nye fagforeningshus på Sæbygaardvej, hvor Tina Nedergaard skal dykke ned i Metals arbejde. Ikke noget nyt Nu var Ole Stavad jo også med til mødet , og det er ikke noget nyt i, at han ikke brød sig synderligt om statsministerens åbningstale - og der var heller ikke noget nyt i, at Nedergaard iøvrigt synes, at talen var enorm god. Til gengæld kunne tilhørene glæde sig over, at både Stavad og Nedergaard virkede veloplagte og udviste respekt for baglandet. Andre emner man kom ind på, var multinationale selskaber, der ikke betaler skat, efterløn, terrorisme, kontanthjælp og skattestop. Jo, man kom omkring - blot synd, at kun 35 deltog i mødet. LO-Sæby havde arrangeret.