Italien

LOF får italiensk på skoleprogram

JAMMERBUGT:Verden er stor, men ikke større end vi kan besøge de fleste steder, og så er det rart at kunne forstå og gøre sig forståelig. LOF-Jammerbugt tilbyder i denne sæson både engelsk, tysk, fransk, spansk og som noget nyt også italiensk. Undervisning er baseret på turistsprog - det man typisk har brug for som turist - hvad står der på spisekortet, hvordan spørger man om forskellige ting osv. Fransk, spansk og italiensk starter i næste uge - uge 39. Fransk og spansk foregår i Åbybro med henholdsvis Arne Jochumsen og Christopher Nielsen som undervisere, medens italiensk starter op i Fjerritslev med Henning Galmar som underviser. Interesserede kan henvende sig til LOF-Jammerbugt. Gå evt. på www.lof-jammerbugt.dk