Løkken

LOF-fusion gennemført

LØKKEN-VRÅ:LOF Løkken-Vrå nu endeligt fusioneret med LOF Ny Hjørring og organisationen er således tilpasset kommunesammenlægningen. Den endelige beslutning om fusionen blev taget på et ekstraordinært fællesmøde i Vrå, hvorefter den gamle bestyrelse blev opløst. Fremover hedder det LOF Ny Hjørring, og kontaktpersoner fra hver af de gamle afdelinger udgør bestyrelsen. For Løkken-Vrå er kontaktpersonen Janni Jacobsen, Vittrup. LOF Ny Hjørrings formand er Niels Munkbak, Astrup, og skoleleder for afdelingen er Tove Marquardsen, Lønstrup, der allerede fra sæsonen 2006 har lagt et kursusprogram, der også dækker Løkken-Vrå. Der er en række kurser i gang over hele Ny Hjørrings område og alle kan deltage i kurserne uanset bopælskommune.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk