LOF sætter fokus på børn og udvikling

BRØNDERSLEV:LOF er klar til den ny sæson. - Det nye aftenskoleprogram er nu på gaden, fortæller skoleleder Karen Hedelund Larsen, Brønderslev. Hun fortæller, at LOF Vendsyssel-Vest, der dækker Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup, arbejder sammen for at få så alsidigt et program som muligt. Der er igen i år arrangeret foredrags- og debataftener. - Vi har i efteråret en litteraturstudiekreds over emner "Lykke", og de mange indfaldsvinkler, der er hertil, med lærer Knud Søndergaard. Desuden holdes en debataften med Frederik Christensen over emner "Udviklingens raseri - tanker fra det etiske råd". Fokus er i år sat på børn og deres udvikling, startende i efteråret med fire tema-aftener over emnet og i foråret 2005 er der et foredrag med børne- og ungelæge Vibeke Manniche, der er kendt fra TV2's "Go' morgen Danmark". LOF byder på både kendte og nye kurser. Der er de populære kurser i afspænding og yoga, glasformning og pileflet. Der er kurser i turistengelsk, grundlæggende edn, i madlavning for mænd og som noget nyt kurset "Spis dig slank". Der bliver strikkecafé over tre aftener før jul og tre efter. Frem til søndag 12. september vil der være mulighed for at se nogle af de ting, som lærerne i de kreative fag underviser i. Det foregår i Kunstpavillonen i Løkken.