Loft for ejendomsskat

Ved ændring af areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejligheders fordelingstal foretages særlig vurdering

! Den skattepligtige grundværdi, som der betales grundskyld af til amt og kommune, må fremover stige maksimalt 7 procent årligt. De 7 procent er den skønnede stigning i det samlede udskrivningsgrundlag tillagt 3 procent. De 7 procent er maksimum for fremtidige stigninger. Er den aktuelle grundværdi lavere, anvendes denne ved beregningen af grundskylden. Fra 2001 til 2002 steg grundværdierne i gennemsnit med 9,3 procent, så 7 procent vil i mange tilfælde indebære en begrænsning i stigningen. Ved ændring af areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejligheders fordelingstal foretager vurderingsmyndigheden en særlig vurdering. Denne særlige vurdering sker på samme niveau som 2001-vurderingen, hvis der er tale om boliger, der har ændret anvendelse eller planforhold. For andre ejendomme sker det på det niveau, som gjaldt før ændringen. Den særlige vurdering kan fremover stige med højst 7 procent årligt. Hvis ejeren både før og efter den ændrede anvendelse har boet på ejendommen, har den særlige vurdering først virkning fra året efter salg til ny ejer. Den nye ejer kan klage over den særlige vurdering. I år sker omvurdering af grunde med ændring af areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejligheders fordelingstal samt for nye ejendomme. Ved omvurderingen lægges ejendommens tilstand pr. 1. januar 2003, men prisforholdene pr. 1. januar 2002 til grund. Den nye vurdering anvendes ved beregning af grundskyld for næste år (2004). Men det nye loft på 7 procent gælder allerede for i år. Det kan ikke nå at blive regnet ind de opkrævninger, der udsendes først i denne tid - loven er fra 17. december 2002. En nedsættelse vil derfor først ske i 2. rate af ejendomsskatten for i år. Den samlede nedsættelse er skønnet til 410 mill. kr., og dette beløb betales i 2003 af staten. Den nye lov er ikke et egentligt skattestop, sådan som det blev gennemført for ejendomsværdiskatten.