EMNER

Logik og magt i politik

Læserbrev

SPILDEVAND:Der havde desværre indsneget sig en meningsforstyrrende fejl i mine udtalelse til NORDJYSKE Stiftstidende 21/5 om forslaget til ny vandsektorlov. Det kan meget vel skyldes, at jeg i min skuffelse og vrede over folketingets flertal, har udtalt mig uklart. Men jeg vil gerne understrege, at de store økonomiske og administrative problemer den nye vandsektorlov påfører Aalborg og adskillige andre kommuner, hvis ikke folketingets flertal lytter til velbegrundede og saglige indvendinger, har fuld støtte hos såvel KL (kommunernes landsforening) som DANVA (Dansk vand og spildevandsforening). Både KL og DANVA har på tværs af partiskel bakket op om de kritiske synspunkter vi har fremført fra Aalborg, og de to organisationer har med stor styrke forsøgt at overbevise Folketingets flertal om, at loven på konkrete områder er meget problematisk og derfor bør ændres. Den nye vandsektorlov er kommet til verden ved et bredt forlig i Folketinget mellem regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. I et samarbejdende folkestyre som det vi har i Danmark, er politik det muliges kunst, og det har jeg altid haft dyb respekt for. Men laveste fællesnævner kan dog blive så lavt at det forekommer både ulogisk, stædig og uforstandigt, hvis folketingsflertallet ikke tager imod velbegrundede indsigelser fra det folkelige bagland og retter loven ind efter dem. Kommunerne oplever i disse år stigende styring og statsdirigering. Og i den henseende er den nye vandsektorlov derfor blot endnu et alvorligt eksempel på magtdemonstration fra statsmagtens side, over for det dybt forankrede og folkelige lokale nærdemokrati. Magtdemonstrationen er til at få øje på, men forstå logikken hvem der kan.