Logisk med et forbud...

FADERVOR:Med en noget nær religiøs fundamentalistisk fanatisme har foreningen Humanistisk Samfund fundet en mur at spille sine bolde op ad. Det rumler selv i vort sekulariserede samfund med religiøse forestillinger i folkedybet. Og dem skal der ryddes op i. For sådan noget giftigt stads slavebinder folket. Eller døver det som med opium, som salig Marx udtrykte det. For lykken for et folk er at leve klinisk renset for enhver form for religion. Eller i hvert fald for enhver form for kristendom. Islam må vente lidt. Den er lidt for besværlig og risikabel at tage livtag med. Kristendommen er tilpas bovlam i sin fremtrædelsesform. Og hvor starter man mere effektivt en udryddelseskampagne end i folkeskolen, der som bekendt i forvejen er sat til at bekæmpe alle de dårligdomme, som ingen andre har lyst til at binde an med? Og langt om længe har humanisterne nu fundet en skole, der i al åndsformørkelse i årevis har indledt dagen med et Fadervor. Endelig havde man fundet muren at spille op ad. Og nu går det ellers derudad. Fadervor udøver et respektløst invaliderende socialpsykologisk overgreb mod sagesløse børn og stigmatiserer invaliderende dem, der beder sig fritaget. Det er sandelig ikke nemt for de religiøst rensede at ånde i sådan en beklumret skolestueatmosfære. Først skal man dog lige huske, at hvis et Fadervor i den tidlige morgenstund er socialpsykologisk terror mod sagesløse børns ret til et liv efter humanisternes hoved, så er enhver salme det også. Salmesang eller anden litteratur, der tangerer humanisternes aversioner må derfor logisk også bandlyses i folkeskolen. Endvidere mangler vi at høre humanisternes bandlysning af de særlige kostregler, som nogle skoler har indført for at imødekomme krav fra den islamiske tro. Men islam er som nævnt heller ikke så nem og fredsommelig at brydes med, som kristendommen er. Og hvad selve overgrebet angår, så må man vel forstå, at hvis Fadervor er et overgreb mod børnenes ideale frihedskrav, så er enhver undervisning i et hvilket som helst fag spækket med overgreb mod de børn, der i undervisningssituationen mister friheden til at vende ryggen til den indlæring, som skolen er til for at indprente dem. Et forbud mod Fader Vor på grundlag af overgrebstesen er logisk et forbud mod enhver form for undervisning og opdragende påvirkning af børn.