Lokal bæredygtig udvikling?

Ingen er vel i tvivl om, at der skal være en stor miljøkonference i Danmark i slutningen af dette år. At der på verdensplan er store miljømæssige problemer er heller ingen i tvivl om.

Erik Ingerslev

Erik Ingerslev

Alle må her bidrage til en løsning, der sikrer, at vi får begrænset CO2 udslippet såvel globalt som lokalt. Selv i partiet Venstre er man kommet til den erkendelse, at naturen ikke alene kan genoprette de skader, vi som mennesker pådrager den, der må også lokal handling til. Det kom tydeligt frem i statsministerens tale på Venstres landsmøde sidste år i november, hvor han slog fast, at nu skulle Venstre have en grøn profil. I SF-Jammerbugt synes vi, at det var et godt signal, og vi er parate til at lade ord følge handling. Vi foreslog derfor i forbindelse med fremlæggelse af lokalplan 28-001, et boligområde i Biersted på 9 kommunale parcelhusgrunde, at dette område skulle lokalplanlægges ud fra et bæredygtighedsprincip. Dette skete på kommunalbestyrelsesmødet den 20. november 2008. Vi må sige, at forslaget ikke vandt gehør på kommunalbestyrelsesmødet. Idet flertallet mente, at det var vigtigere, at vi fik sat gang i den omtalte udstykning, uden at der blev taget det hensyn til miljøet, en bæredygtig lokalplan kunne indeholde. Derfor fremsendte SF-Jammerbugt ændringsforslag til omtalte lokalplan med ønske om, at den blev ændret til en bæredygtig lokalplan. Det gør man mange andre steder i landet i dag. I vores ændringsforslag henviste vi til et forslag, der er gennemført i den tidligere Stenløse Kommune, nu Egedal Kommune. Så hvorfor ikke også her i kommunen? Vi mener, det er vigtigt at få sat fokus på miljøet. At vi hver gang, vi laver en ny lokalplan, tager maksimalt hensyn til miljøet. I sagsfremstillingen til mødet i kommunalbestyrelsen den 26.02.09, hvor lokalplanen endeligt skulle vedtages, står der: ”Forslaget er relevant, men kræver overordnet ensartede retningslinjer. Arbejdet hermed forventes igangsat i forbindelse med Internt Agenda 21 i 2. halvår af 2009”. Denne holdning støttede alle øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer. I SF-Jammerbugt er vi glade for, at andre mener, vort forslag er relevant. Men vi mener ikke, at miljøet kan være tjent med, at vi ikke endnu i Jammerbugt Kommune har vedtaget en lokal Agenda 21. Vi mener godt, at vi kan lave lokalplaner, der vil leve op til en kommende lokal Agenda 21, uden først at have afsluttet et sådant arbejde. Er det ikke bedre, at vi også praktisk får sat noget i gang, der afgjort vil være med til at forbedre miljøet. Frem for at fortsætte med lokalplaner, der ikke tager miljøhensyn, indtil vi har en lokal Agenda 21? I SF-Jammerbugt mener vi, at lokalplan 28-001 kunne have været et godt pilotprojekt til at vise, at vi også i Jammerbugt Kommune mener, det er nødvendigt at være med til at forbedre miljøet ved at lade ord følge handling. Hvor længe skal miljøet vente? Af Erik Ingerslev, Bellisvej 10, Aabybro, medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse for SF