Lokal FOA-formand kræver undskyldning

Ina Jensen vred på amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard (V)

HJØRRING:Formanden for FOA-afdelingen i Hjørring, som blandt andet organiserer husassistenter og portører på amtets sygehuse, er vred på Venstres amtsrådsmedlem Jørgen Østergaard (V), Hjørring. I forbindelse med amtsrådsets behandling af amtets personaleredegørelse 2004 udtalte han, at personalet på sygehusene pjækker. I personaleredegørelsen viste en statistik, at sygefraværet på sundhedsområdet fra 2003 til 2004 var steget fra 1103 til 3575 sygedage. - I den forbindelse udtalte Jørgen Østergaard, at vore medlemmer pjækker fra deres arbejde og sygemelder sig uden grund. Derfor synes jeg hurtigst muligt, at han skal give en undskyldning. Vi har medlemmer, der har arbejdet indenfor amtet i mange år og igennem årene har de oplevet besparelser og omstruktureringer i ét væk, siger Ina Jensen, FOA-formand Hun fastslår, at skruen nu er strammet så meget, at de har store problemer med at klare de stadigt øgede krav i jobbet: - Det er det, der har ført til sygemeldinger. Vi i FOA Hjørring mener, at Jørgen Østergaard med sin udtalelser bruger vores medlemmers nedslidning til at fremelske sin egen ideologiske holdning til privatsering. Jeg kan også konstatere, at han siger, at det skyldes dårlige ledere. Det kan jeg ikke vurdere rigtigheden af, men for mig er de øverste ledere i amtet de folkevalgte politikere - blandt andre Jørgen Østergaard. Ina Jensen finder ikke Jørgen Østergaards forslag om privatisering god. - Det virker somom man bare kapitulerer og siger: Vi kan ikke løse opgaven. Og så vil han overlade opgaven til andre. Det tror jeg ikke problemet løses af, for der bliver jo ikke flere ressourcer af den grund. Ina Jensen opfordrer Jørgen Østergaard til i stedet for at mistænkeliggøre de ansatte at finde ud af, hvad sygefraværet i virkeligheden skyldes. - Og så skal han få gjort noget ved det sådan som mange andre virksomheder har gjort med held, lyder det fra Ina Jensen. jb