Retspleje

Lokal mand dømt for bedrageri

DYBVAD:Store huller i privatøkonomien og et heftigt misbrug af alkohol drev en 56-årig mand fra Dybvad til at bedrage sin A-kasse for i alt 79.728 kroner. Det erkendte manden ved retten i Sæby. Han havde tilbage i 2002 svært ved at klare sine økonomiske forpligtigelser over for skattevæsnet og mødrene til hans to børn, som han skyldte børnepenge. Derfor blev den 56-årige ved med at opgive, at han arbejdede 0 timer, når han hver måned udfyldte sit dagpengekort til SID's A-kasse, selv om han midt i juli 2002 fik arbejde ved et nedrivningsfirma i Aalborg. Bedrageriet fortsatte indtil januar måned 2003, men det blev først opdaget islutningen af september måned i år, hvor SID ved en gennemgang af den 56-åriges papirer fandt hans personlige lønforhold noget suspekte. Og med god grund. - Jeg tog chancen, og det var dumt gjort, men jeg drak også meget dengang, erkendte manden i retten. Anklagemyndigheden pegede på seks måneders betinget fængsel samt samfundstjeneste og tilbagebetaling af de 79.728 kroner med renter som en passende sanktion. Dommer Niels Schoubye var ikke helt enig. Han idømte mandenfem måneders betinget fængsel samt tilbagebetaling af det pengene plus renter. Den 56-årige modtog dommen og erkendte sig villig til at underkaste sig behandling mod alkoholisme, hvis det bliver skønnet nødvendigt. Anklagemyndigheden har to uger til at anke strafudmålingen.