Lokal mandskabsmangel i søværns-enheder OPGØRELSE: Støttecenter mangler 45 og de sejlende enheder er også i bekneb

Che­fen for 1, es­kad­re i Fre­de­riks­havn, kom­man­dør Pe­ter Stehr, si­ger at Kor­sør er hår­dest ramt in­den­for den sej­len­de struk­tur.

Che­fen for 1, es­kad­re i Fre­de­riks­havn, kom­man­dør Pe­ter Stehr, si­ger at Kor­sør er hår­dest ramt in­den­for den sej­len­de struk­tur.

FREDERIKSHAVN:Den hidtil største omorganisering af det danske forsvar og antallet af ubesatte stillinger i forbindelse hermed mærkes også af søværnsenhederne i Frederikshavn. Det nyoprettede operative logistiske støttecenter, OPLOG Frederikshavn eller OPLOG Nord, som flådestationen er hjembase for, er normeret til 246 militære medarbejdere, og heraf mangler i øjeblikket 45, mens 1. eskadre med de sejlende enheder, der har hjembase på flådestationen, mangler et ukendt antal ansatte. Værst i Korsør - Jeg har ikke lige tallet på hånden, men jeg kan sige så meget, at 1. eskadre har det bedst, og at det mest er Korsør, der er ramt, oplyste chefen for 1. eskadre, kommandør Peter Stehr, i mobilen mellem gårsdagens møder i Søværnets Operative Kommando. Peter Stehr understreger samtidig, at de opgaver, der er, bliver løst. De folk, der mangler i 1. eskadre og om bord på skibene, fordeler sig ifølge kommandøren på såvel officerer, sergenter og menige. - Manglen ligger primært i menig-gruppen. Vi mangler konstabler, teknikere, mekanikere, elektromekanikere, it-folk og også kokke, oplyser Peter Stehr. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra garnisionskommendanten og chef for OPLOG, Per Frank Hansen, der er på ferie, til den nylige opgørelse fra forsvarsminister Søren Gade (V). Den afslørede, at forsvaret har 890 ubesatte job, og at Søværnet med 450 såkaldt militære årsværk er hårdest ramt. Men orlogskaptajn Jan Jørgensen, der er chef for drifts- og koordineringsafdelingen på flådestationen og har været med i hele processen med at få flyttet personel fra den gamle struktur til den nye, bekræfter, at også Frederikshavns største arbejdsplads er i bekneb for medarbejdere. Mangler 45 - Efter at rulleprocessen er ført til ende, ligger vi reelt på 25 ledige stillinger i OPLOG, primært militært faglærte, plus 20 lærlingestillinger, som vi arbejder på at få besat efter forløb på lærlingeskolen, som de unge skal igennem først, siger Jan Jørgensen. De 25 førstnævnte ledige stillinger fordeler sig ifølge Jan Jørgensen bredt på officerer, sergenter og andre militære på manuelt, teknisk niveau. - Men vi løser de opgaver, vi skal med dem, vi er. Vi må bare løbe lidt stærkere, indtil vi får alle de folk, vi skal bruge, understreger også Jan Jørgensen. På Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole er der ikke de store mangler på medarbejdere i ny organisation kontra gammel organisation, oplyser chefen for uddannelsesafdelingen, orlogskaptajn Frank Jeppesen. Selv om skolen ellers står til en væsentlig udvidelse af medarbejderstaben sker det først, når den fra 1. januar 2008 får tillagt hele grunduddannelsen af søværnets værnepligtige og skifter navn til Søværnets Sergent- og Grundskursus.